User manual BLAUPUNKT CDC A08 T HANDEL

Lastmanuals offers a socially driven service of sharing, storing and searching manuals related to use of hardware and software : user guide, owner's manual, quick start guide, technical datasheets... DON'T FORGET : ALWAYS READ THE USER GUIDE BEFORE BUYING !!!

Sponsored Links

If this document matches the user guide, instructions manual or user manual, feature sets, schematics you are looking for, download it now. Lastmanuals provides you a fast and easy access to the user manual BLAUPUNKT CDC A08 T HANDEL. We hope that this BLAUPUNKT CDC A08 T HANDEL user guide will be useful to you.

Lastmanuals help download the user guide BLAUPUNKT CDC A08 T HANDEL.


BLAUPUNKT CDC A08 T HANDEL : Download the complete user guide (432 Ko)

You may also download the following manuals related to this product:

   BLAUPUNKT CDC A08 T HANDEL annexe 1 (760 ko)

Manual abstract: user guide BLAUPUNKT CDC A08 T HANDEL

Detailed instructions for use are in the User's Guide.

[. . . ] 1 Eject 2 EJECT EJEC T Hebel, Lever, Levier, Leva, Hefboom, Havarm, Palanca, Alavanca 3 Disk-Halter, Tray, Support de disque, Supporto di disco, CD-houder, Skivhållare, Cartucho, Suporte de discos 4 5 EJEC T 6 EJEC T Deutsch Vorbereitungen Disk-Magazin herausnehmen Bild 1 Schieben Sie die Tür ganz nach rechts und drücken den Knopf (Eject). Hinweise zur CD Eine verschmutzte oder beschädigte CD kann Tonaussetzer verursachen. Um eine optimale Qualität sicherzustellen, beachten Sie bitte folgendes: Halten Sie die CD sauber und fassen Sie die CD nur an der Kante an!Falls erforderlich, reinigen Sie die CD vor dem Abspielen mit einem im Handel erhältlichen Reinigungstuch. [. . . ] Indicazioni per il caricatore CD Proteggete il caricatore CD dalle temperature elevate e dall'umidità. Dati tecnici Risposta frequenziale: Diversità di sincronia: Segnale (rapp. segnalerumore): Temperatura d'esercizio: da 5 a 20 000 Hz ±1 dB inferiore al limite misurabile 94 dB -10 °C sino a +50 °C Svenska Förberedelser Urtagning av magasin Bild 1 Skjut luckan helt till höger och tryck på tangenten (Eject). Om inte luckan öppnas helt finns det risk för skador på växlaren och magasinet. Hänvisning vid fuktproblem Vid regnväder eller häftiga temperaturomslag kan det bildas kondens på laserenhetens fokuseringslins vilket medför driftstörningar. Tag i detta fall ut CD-magasinet och vänta ca 1 timme tills fuktigheten dunstat bort. Information om CD Laddning av CD-magasin Bild 2 Under laddningen skall magasinet hållas i detta läge (pil uppåt). Lägg in en skiva, med skriften uppåt, i varje hållare. En smutsig eller skadad CD kan ge upphov till avbrott i återgivningen. För att säkerställa en optimal kvalitet måste du beakta följande: Håll CD-skivorna rena och tag endast på skivans kant!Om nödvändigt, rengör skivan med en speciell rengöringsduk som kan köpas i fackhandeln. Använd aldrig lösningsmedel som bensin, förtunning, antistatikspray eller rengörningsmedel för vinylskivor!Undvik att ha CD-skivorna i bilen när den är parkerad solen. Information om CD-magasin Skydda magasinet mot höga temperaturer och fukt. Förvara magasinet så att det ej utsätts för direkt solbestrålning. Tekniska data Frekvensgång: Svaj: Signal-brusavstånd: Arbetstemperatur: 5 - 20 000 Hz ±1 dB Ej mätbart 94 dB -10 °C till +50 °C Portugues Preparativos Retirar o magazine de discos Figura 1 Deslocar a porta completamente para a direita e premir o botão (Eject). O magazine é transportado para a posição de remoção. Garantía: véase condiciones de garantía de la BCA . . . Indicações relativas a acumulação de humidade Devido à chuva ou mudanças de temperatura, é possível a acumulação de água condensada na lente de focalização para o raio laser, prejudicando assim o funcionamento do aparelho. Neste caso retire o CD e espere aproximadamente uma hora, até a humidade se ter evaporado. Indicações relativas a CDs Um CD sujo ou defeituoso pode provocar interrupções de som. Para assegurar uma qualidade optima, preste atenção ao seguinte: Mantenha o CD limpo e segure o CD somente pelas margens!Se necessário, limpe o CD antes de o tocar com um pano de limpeza disponível no comércio. Não utilize solventes como por exemplo benzina, diluente, spray antiestático ou produtos de limpeza para discos!Não deixe o CD num veículo que esteja estacionado directamente sob o sol. [. . . ] Hierbij moeten de veiligheidsvoorschriften van de autofabrikant (airbag, alarminstallaties, boordcomputer, wegrijbeveiliging) in acht worden genomen. Let er bij het boren van gaten op dat geen onderdelen van de auto (accu, kabels, zekeringskasten) beschadigd worden. Under monterings- och inkopplingstiden skall bilbatteriets minuspol vara lossad. Beakta biltillverkarens säkerhetsanvisningar (airbag, alarmanläggning, färddator, startspärr). [. . . ]

DISCLAIMER TO DOWNLOAD THE USER GUIDE BLAUPUNKT CDC A08 T HANDEL

Lastmanuals offers a socially driven service of sharing, storing and searching manuals related to use of hardware and software : user guide, owner's manual, quick start guide, technical datasheets...
In any way can't Lastmanuals be held responsible if the document you are looking for is not available, incomplete, in a different language than yours, or if the model or language do not match the description. Lastmanuals, for instance, does not offer a translation service.

Click on "Download the user Manual" at the end of this Contract if you accept its terms, the downloading of the manual BLAUPUNKT CDC A08 T HANDEL will begin.

Search for a user manual

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All Rights Reserved.
Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.

flag