User manual BLAUPUNKT GTW 1200 MK II

Lastmanuals offers a socially driven service of sharing, storing and searching manuals related to use of hardware and software : user guide, owner's manual, quick start guide, technical datasheets... DON'T FORGET : ALWAYS READ THE USER GUIDE BEFORE BUYING !!!

Sponsored Links

If this document matches the user guide, instructions manual or user manual, feature sets, schematics you are looking for, download it now. Lastmanuals provides you a fast and easy access to the user manual BLAUPUNKT GTW 1200 MK II. We hope that this BLAUPUNKT GTW 1200 MK II user guide will be useful to you.

Lastmanuals help download the user guide BLAUPUNKT GTW 1200 MK II.


BLAUPUNKT GTW 1200 MK II : Download the complete user guide (299 Ko)

Manual abstract: user guide BLAUPUNKT GTW 1200 MK II

Detailed instructions for use are in the User's Guide.

[. . . ] Sound GTw 1000 GTw 1200 7 606 474 001 7 606 475 001 www. blaupunkt. com GTw 1000, GTw 1200 DEUTSCH Allgemeines Für unsere innerhalb der Europäischen Union gekauften Produkte, geben wir eine Herstellergarantie. Die Garantiebedingungen können Sie unter www. blaupunkt. de abrufen oder direkt anfordern bei: Blaupunkt GmbH Hotline Robert-Bosch-Str. 200 D-31139 Hildesheim Wenn möglich Bassreflextunnel mit einem Durchmesser von 7 bis 10 cm einsetzen, um die bei kleineren Öffnungen üblichen Luftgeräusche zu vermeiden. PVCRohre sind mit verschiedenen Durchmessern im Handel erhältlich, wobei die Rohrteile mit Gelenkstücken im Gehäuse verlegt werden können. [. . . ] For at undgå svingninger er det en god ide at bruge stivere til store kasser. Akustisk tætningsmateriale (uld eller polyesterfleece), som bruges til at fore mindst 50 procent af kabinettet med, øger kabinettets effektive volumen med 5 - 15 procent. Kablet fra forstærkeren til subwooferen skal være så kort som muligt og have et tværsnit på mindst 2, 5 mm2. Den færdige subwooferkabinet skal være helt stabilt og lufttæt. Reciclagem e eliminação Para uma eliminação deste produto, use, por favor, os sistemas de devolução e selecção colocados à disposição para o efeito. Sob reserva de alterações! DANSK Alment Hvis produktet er købt i et EU-land, ydes en produktionsgaranti. Garantibestemmelserne kan læses på Internettet under www. blaupunkt. de eller rekvireres direkte hos: Blaupunkt GmbH Hotline Robert-Bosch-Str. 200 D-31139 Hildesheim Monter så vidt muligt en basreflekstunnel med en diameter på 7 - 10 cm, så mindre åbninger ud over sædvanlig luftstøj undgås. Pvc-rør fås med forskellige diametre, så rørdelene kan anbringes med mellemled i kabinettet. Monter aktive (elektroniske) frekvensfiltre, som dem der for eksempel findes i alle Blaupunkt-forstærkere. Det anbefales ikke at bruge passive frekvensfiltre. Genvinding og bortskaffelse Vi anbefaler, at du anvender de returnerings- og indsamlingsmuligheder, som findes for bortskaffelse af produktet. Ret til ændringer forbeholdes 7 GTw 1000, GTw 1200 POLSKI Na produkty zakupione w Unii Europejskiej wystawiamy gwarancj producenta. Z warunkami gwarancji mona zapozna si na stronie www. blaupunkt. de lub zamówi je pod wskazanym adresem: Blaupunkt GmbH Hotline Robert-Bosch-Str. 200 D-31139 Hildesheim Gotowa obudowa subwoofera powinna by absolutnie stabilna i nie powinna przepuszcza powietrza. Jeli to moliwe, zamontowa tunel bass-refleks o rednicy od 7 do 10 cm, aby zapobiec szmerom powietrza powstajcym w przypadku malego otworu. Rurki PVC o rónej rednicy s dostpne w sprzeday, przy czym czci rurki z elementami przegubowymi naley uloy w obudowie. Uywanie pasywnych zwrotnic czstotliwoci nie jest zalecane. Wskazówki bezpieczestwa Wskazówki montaowe i instalacyjne Przed przystpieniem do wiercenia otworów mocujcych naley upewni si, e nie zostan uszkodzone adne przewody ani czci samochodu. Subwoofera nie montowa przy tylnej szybie na nie przymocowanej na stale pólce (pojazdy z nadwoziem typu hatchback) lub w nie oslonitych od przodu miejscach. Przewody glonikowe naley w celu zabezpieczenia przed zaklóceniami uklada w dostatecznej odlegloci od wizek kablowych. W otworach o ostrych krawdziach naley uywa oslonek kablowych. Recykling i zlomowanie Do utylizacji produktu naley wykorzysta dostpne punkty zbiórki zuytego sprztu. Zmiany techniczne zastrzeone! CESKY Pro nase výrobky zakoupené v Evropské unii poskytujeme záruku výrobce. Se zárucními podmínkami se mzete seznámit na www. blaupunkt. de nebo si je pímo vyzádat na adrese: Blaupunkt GmbH Hotline Robert-Bosch-Str. 200 D-31139 Hildesheim Wskazówki dotyczce montau obudowy subwoofera. Przystpujc do montau obudowy naley przestrzega kilku wanych wskazówek konstrukcyjnych: Subwoofery z niekoczcym si ekranem akustycznym mona zamontowa w pojedzie za pomoc odpowiednio przycitej plyty drewnianej, która zapewnia akustyczne oddzielenie dwików przednich od tylnych subwoofera. [. . . ] Nemojte montirati sabvufere na labavim zadnjim policama (kod vozila sa petoro vrata) ili na mestima koja su otvorena ka prednjem delu. Podlozno izmenama! 13 GTw 1000, GTw 1200 USA General Please read these operating instructions before using the equipment for the first time. We provide a manufacturer guarantee for our products bought within the United States of Amerika. The warranty terms can be called up under www. blaupunktusa. com or requested directly from: Blaupunkt USA 2800 South 25th Av. Broadview, IL 60155 PH: 800-950-2528 FX: 708-865-5296 EM: blau. tech. support@us. bosch. com To avoid vibrations, stiffening ribs are useful for large speakers. [. . . ]

DISCLAIMER TO DOWNLOAD THE USER GUIDE BLAUPUNKT GTW 1200 MK II

Lastmanuals offers a socially driven service of sharing, storing and searching manuals related to use of hardware and software : user guide, owner's manual, quick start guide, technical datasheets...
In any way can't Lastmanuals be held responsible if the document you are looking for is not available, incomplete, in a different language than yours, or if the model or language do not match the description. Lastmanuals, for instance, does not offer a translation service.

Click on "Download the user Manual" at the end of this Contract if you accept its terms, the downloading of the manual BLAUPUNKT GTW 1200 MK II will begin.

Search for a user manual

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All Rights Reserved.
Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.

flag