User manual BLAUPUNKT TP E EXACT MP3 R/W S

Lastmanuals offers a socially driven service of sharing, storing and searching manuals related to use of hardware and software : user guide, owner's manual, quick start guide, technical datasheets... DON'T FORGET : ALWAYS READ THE USER GUIDE BEFORE BUYING !!!

Sponsored Links

If this document matches the user guide, instructions manual or user manual, feature sets, schematics you are looking for, download it now. Lastmanuals provides you a fast and easy access to the user manual BLAUPUNKT TP E EXACT MP3 R/W S. We hope that this BLAUPUNKT TP E EXACT MP3 R/W S user guide will be useful to you.

Lastmanuals help download the user guide BLAUPUNKT TP E EXACT MP3 R/W S.


BLAUPUNKT TP E EXACT MP3 R/W S : Download the complete user guide (40 Ko)

Manual abstract: user guide BLAUPUNKT TP E EXACT MP3 R/W S

Detailed instructions for use are in the User's Guide.

[. . . ] Muiden laitteiden maadoituksia ei saa kytkeä autoradion maadoitukseen (kotelo). Monteringsanvisning Skyddsanvisningar Vänligen beakta följande skyddsanvisningar under pågående montage och anslutning. · Se till att inga av fordonets komponenter skadas i samband med borrning av hål. · Plus- och minuskabelns ledningsarea måste vara minst 1, 5 mm2. · Din BLAUPUNKT fackhandel tillhandahåller för resp fordonstyp erforderlig adapterkabel. [. . . ] · Beroende på konstruktionstyp kan fordonet avvika från denna beskrivning. Vi frånsäger oss allt ansvar för skada eller följdskada pga. Om här givna monteringsanvisningar ej stämmer överens med faktiska förhållanden, vänligen kontakta Monteringsvejledning Sikkerhedshenvisninger Under monteringen og tilslutningen skal følgende sikkerhedshenvisninger iagttages. · Vær opmærksom på, at ingen bildele ødelægges under boringen af huller. · Tværsnittet af plus- og minuskablet må ikke underskride 1, 5 mm2. · De nødvendige adapterkabler til din biltype kan købes hos BLAUPUNKTspecialforretningen. · Alt efter konstruktion kan bilen afvige fra denne beskrivelse. For skader på grund af monterings- eller tilslutningsfejl og for følgeskader overtager vi intet ansvar. 399 ESPAÑOL PORTUGUÊS DANSK SVENSKA Blaupunkt fackhandel, representant för fordonets tillverkare eller vår telefonkundtjänst. Vid montering av förstärkare eller cdväxlare måste först apparatstommen jordas, innan stickpropparna ansluts till in- eller utgångarna (hylstag line-in resp line-out). · Los cables adaptadores necesarios para su vehículo los encontrará en el comercio especializado en artículos de la marca BLAUPUNKT. · Dependiendo del modelo, es posible que su vehículo varíe un poco con respecto a la descripción aquí dada. Tenga en cuenta que no asumimos ninguna responsabilidad por los daños debidos a un montaje o conexión incorrectos ni por los daños resultantes. Si las instrucciones aquí dadas no son aptas para el montaje en su vehículo, póngase en contacto con su proveedor de artículos Blaupunkt o con el fabricante del vehículo, o llame a nuestro teléfono de atención al cliente. En caso de montar un amplificador o un cambiadiscos, es necesario conectar la puesta a tierra de las unidades antes de establecer el contacto de los conectores para las hembrillas Line-In y Line-Out. No deben conectarse masas de otros equipos a la masa de la radio (carcasa). 401 ESPAÑOL PORTUGUÊS DANSK SVENSKA SUOMI ENGLISH Supplied Mounting Hardware Toimitukseen kuuluvat asennus- ja kytkentäosat Medföljande monteringsdetaljer Medleverede monterings- og tilslutningsdele Elementos de fixação fornecidos Ferretería de montaje suministrada Available as an optional accessory Saatavana lisätarvikkeena Tillval Fås som specialtilbehør Disponíveis como acessórios opcionais De venta como accesorios especiales A Preamp, /Sub, /Center - out cable 7 607 001 512 B A 7 607 621 . . USB cable Microphones 7 607 001 511 402 12V 2. 7 608 . . 3. 0- 0 / 10 / 10 403 ESPAÑOL PORTUGUÊS DANSK ca. 10 mm SVENSKA SUOMI Installation kits Asennussarjat Monteringssatser Indbygningssæt Kits de montagem Juegos de montaje ENGLISH 1. 4. 6. [. . . ] 10 mm SVENSKA SUOMI Installation kits Asennussarjat Monteringssatser Indbygningssæt Kits de montagem Juegos de montaje ENGLISH 1. 4. 6. Removal / Irrotus / Urmontering / Udbygning / Desmontagem / Desmontaje antenna connection USB connection 1. 2. 5. 182 53 165 B 8 613 150 002 2. 1-20 A 3. 7. 12V 404 1 4 3 6 5 7 10 9 12 8 11 13 16 19 15 18 14 17 20 Aut. antenna 2 C B A B 10 Ampere D * FB +12V / RC +12V +12V Amplifier 7 8 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 300 mA 1 2 3 4 5 6 7 8 A 1 2 3 4 5 6 7 8 No connection Radio Mute Sub-out Permanent +12V Aut. antenna Illumination Kl. 15/Ignition Masse/GND 1 2 3 4 5 6 7 8 D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 AUX 2 NF L AUX 2 NF R AUX 2 GND NC NC NC NC NC MIC GND MIC INPUT C C1 1 2 3 4 5 6 Line Out LR Line Out RR Line Out / Ground Line Out LF Line Out RF +12V Amplifier 7 8 9 10 11 12 C2 Telefon NF in + Telefon NF in Radio Mute RC +12V Remote Control RC - GND 13 14 15 16 17 18 19 20 C3 CDC-Data - In CDC-Data - Out Permanent +12V +12V Bus / GND AF / GND CDC Line In - L CDC Line In - R ** * ** Equalizer Amplifier Optional (Remote Control Eye) CD-Changer 405 ESPAÑOL PORTUGUÊS * Speaker out RR+ Speaker out RRSpeaker out RF+ Speaker out RFSpeaker out LF+ Speaker out LFSpeaker out LR+ Speaker out LR- DANSK SVENSKA SUOMI Sum, Summa Summa, Sum Soma, Suma 1 3 2 4 ENGLISH 8. 9 10 C-1 C-2 C-3 9. [. . . ]

DISCLAIMER TO DOWNLOAD THE USER GUIDE BLAUPUNKT TP E EXACT MP3 R/W S

Lastmanuals offers a socially driven service of sharing, storing and searching manuals related to use of hardware and software : user guide, owner's manual, quick start guide, technical datasheets...
In any way can't Lastmanuals be held responsible if the document you are looking for is not available, incomplete, in a different language than yours, or if the model or language do not match the description. Lastmanuals, for instance, does not offer a translation service.

Click on "Download the user Manual" at the end of this Contract if you accept its terms, the downloading of the manual BLAUPUNKT TP E EXACT MP3 R/W S will begin.

Search for a user manual

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All Rights Reserved.
Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.

flag