User manual BLAUPUNKT VELOCITY REFERENCE SUBWOOFER VPW 380

Lastmanuals offers a socially driven service of sharing, storing and searching manuals related to use of hardware and software : user guide, owner's manual, quick start guide, technical datasheets... DON'T FORGET : ALWAYS READ THE USER GUIDE BEFORE BUYING !!!

Sponsored Links

If this document matches the user guide, instructions manual or user manual, feature sets, schematics you are looking for, download it now. Lastmanuals provides you a fast and easy access to the user manual BLAUPUNKT VELOCITY REFERENCE SUBWOOFER VPW 380. We hope that this BLAUPUNKT VELOCITY REFERENCE SUBWOOFER VPW 380 user guide will be useful to you.

Lastmanuals help download the user guide BLAUPUNKT VELOCITY REFERENCE SUBWOOFER VPW 380.


BLAUPUNKT VELOCITY REFERENCE SUBWOOFER VPW 380 : Download the complete user guide (1066 Ko)

You may also download the following manuals related to this product:

   BLAUPUNKT VELOCITY REFERENCE SUBWOOFER VPW 380 annexe 1 (2491 ko)

Manual abstract: user guide BLAUPUNKT VELOCITY REFERENCE SUBWOOFER VPW 380

Detailed instructions for use are in the User's Guide.

[. . . ] GB D F I NL S E P DK Notes on installation and operation Hinweise zur Installation und Bedienung Conseils pour l'installation et l'utilisation Note su installazione e comandi Aanwijzingen voor installatie en bediening Anvisningar fr installation och anvndning Instrucciones de instalacin y manejo Instrues de instalao e de utilizao Henvisninger til installation og betjening Velocity Reference Subwoofer VPw 300, VPw 380, VPw 460 SERIES VPw 380 GB Thanks for choosing Blaupunkt !Congratulations on your purchase of your new Blaupunkt Velocity-Series subwoofers. We have invested tremendous effort in the design process of the new Blaupunkt Velocity-Series subwoofers. For maximum performance and reliability we highly recommend that your new Blaupunkt VelocitySeries subwoofers be installed by an authorised Blaupunkt dealer. [. . . ] Geen van deze boxtypen is superieur aan de andere, want in alle gevallen moeten er individuele compromissen qua vermogen, belastbaarheid of systeemopbouw worden gesloten. De aanduiding "band pass" impliceert een "ingebouwd" akoestisch gedrag met een natuurlijk high pass bereik van b. v. 30 Hz, maar tevens een low pass-gedrag, waarbij de hoge frequenties onderdrukt worden (b. v. a) benutten de kofferruimte van een voertuig als akoestische behuizing. Daarbij dient de hoedeplank als scheiding van de voorste en achterste klankwegen. Het voordeel is gelegen in de eenvoudige inbouw en een bij de meeste systemen uitgesproken goede geluidskwaliteit. Nadelen zijn de geringe belastbaarheid en een eerder zwak impulsgedrag. a) GESLOTEN BOXEN (afb. b) vormen een van de beste compromissen tussen belastbaarheid en vermogen, want door de in de kast opgesloten lucht wordt de membraan praktisch naar achteren toe "afgeveerd". Voordelen zijn de eenvoudige kastconstructie, de hoge belastbaarheid, een uitstekend impulsgedrag en zachte frequentieovergangen in het lage tonen gebied. Nadelig is het matig te noemen rendement bij lage frequenties en de noodzaak van relatief grote boxen. b) Vergeleken met gesloten boxen hebben BASSREFLEXBOXEN (afb. c) dankzij de aanwezigheid van een speciale tunnel een groter transmissiebereik bij de basfrequenties. De voordelen: een groter basbereik, minder vervorming door kleinere membraanslagen, een hoger geluidsrendement, een goed impulsgedrag, bescheiden kastafmetingen en een hoge belastbaarheid. De nadelen: gecompliceerde constructie, mogelijke schade aan de woofer bij extreme membraanuitsturing beneden de afstemfrequentie van de basreflexbox. c) ENKELVOUDIG GEVENTILEERDE BAND-PASS BOXEN (afb. d) zijn pas relatief kort voor car audio-toepassingen beschikbaar en bieden ten opzichte van gesloten boxen en basreflexboxen een aantal voordelen. een goed rendement, geringe afmetingen, een goed impulsgedrag, een betere weergave van het basfrequentiegebied en de mogelijkheid voor aansluiting van een zeer krachtige versterker. Nadelen zijn hier het iets lagere rendement ten opzichte van basreflexboxen en de complexere constructie van de kast. e) worden de aan de voor- en achterzijde optredende geluidsaandelen van de woofer door individueel afgestemde kamers geleid. Het voordeel van dit type box is het hoge rendement over een smal frequentiebereik. Tot de nadelen behoren de complexe constructie, de grote afmetingen, het zwakke impulsgedrag en de gevoeligheid bij extreme membraanuitsturing (beschadigingen) bij geluidsaandelen buiten de primaire frequentieband. e) ISOBARE WOOFERCONFIGURATIES De laatste jaren hebben gecombineerde woofertypen aan betekenis gewonnen. Deze worden vaak ook wel als "isobare" configuraties aangeduid. De term "isobaar" betekent "constante druk"; hiervan is sprake, wanneer een tussen twee woofers hermetisch afgesloten luchtvolume in dezelfde richting verplaatst wordt. Deze constructievorm werkt net als een individuele speaker, waarbij het voor de subwoofer benodigde volume met maar liefst 50 procent gereduceerd kan worden - een belangrijk aspect bij inbouw in auto's, waar weinig ruimte is. [. . . ] e) ledes wooferens lydandele foran og bagved gennem individuelt afstemte kamre. Fordelen ved denne kabinettype er den hje virkningsgrad via et smalt frekvensomrde. Nogle af ulemperne er den komplekse opbygning, de store dimensioner, den svage impulsfunktion og den ringe modstandsdygtighed over for ekstreme membranudslag) ved lydandele uden for det primre frekvensbnd. c) d) e) 29 ISOBARE WOOFERKONFIGURATIONER I de seneste r er interessen for kombinerede woofertyper vokset. Dette er tilfldet, nr et mellem to woofere hermetisk indelukket luftvolumen bevges i samme retning. [. . . ]

DISCLAIMER TO DOWNLOAD THE USER GUIDE BLAUPUNKT VELOCITY REFERENCE SUBWOOFER VPW 380

Lastmanuals offers a socially driven service of sharing, storing and searching manuals related to use of hardware and software : user guide, owner's manual, quick start guide, technical datasheets...
In any way can't Lastmanuals be held responsible if the document you are looking for is not available, incomplete, in a different language than yours, or if the model or language do not match the description. Lastmanuals, for instance, does not offer a translation service.

Click on "Download the user Manual" at the end of this Contract if you accept its terms, the downloading of the manual BLAUPUNKT VELOCITY REFERENCE SUBWOOFER VPW 380 will begin.

Search for a user manual

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All Rights Reserved.
Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.

flag