User manual CANON BUBBLE JET I6500

Lastmanuals offers a socially driven service of sharing, storing and searching manuals related to use of hardware and software : user guide, owner's manual, quick start guide, technical datasheets... DON'T FORGET : ALWAYS READ THE USER GUIDE BEFORE BUYING !!!

Sponsored Links

If this document matches the user guide, instructions manual or user manual, feature sets, schematics you are looking for, download it now. Lastmanuals provides you a fast and easy access to the user manual CANON BUBBLE JET I6500. We hope that this CANON BUBBLE JET I6500 user guide will be useful to you.

Lastmanuals help download the user guide CANON BUBBLE JET I6500.


CANON BUBBLE JET I6500 : Download the complete user guide (1279 Ko)

Manual abstract: user guide CANON BUBBLE JET I6500

Detailed instructions for use are in the User's Guide.

[. . . ] Ansluta kameran till en dator 1 När du har anslutit den medföljande gränssnittskabeln till datorns USB-port och kamerans DIGITAL-terminal slår du på kameran, sätter den i uppspelningsläge och förbereder den för kommunikation med datorn. € Bilder med överföringsinställningar som du har angett med kameran överför du genom att klicka på [Preferences/Inställningar] och sedan välja [Images whose transfer settings were specified with the camera/ Bilder med överföringsinställningar som har angetts med kameran] som alternativ för vilken typ av bilder som ska överföras. [. . . ] Översikt över tillvägagångssättet för det här steget Steg att följa Anvisningar [Return to Main Menu/ Återgå till huvudmenyn] Använda programvaran i Windows – Avancerade tekniker 29 Funktioner för uppgiftsknapparna [Acquire & Camera Settings/ Hämtning och kamerainställningar] [Connect to Camera/Anslut till kamera] Du kan göra följande när du ansluter kameran och visar kamerafönstret. Windows [Transfer Images to Memory Card/För över bilder till minneskort] Överför bilder från datorn till ett minneskort. [Classify into Folder/Klassificera till mapp] Med den här funktionen klassificerar du bilder och sparar dem i en specificerad mapp. [Backup to CD/Säkerhetskopiera till cd] Säkerhetskopierar bilder till en cd-r/rw-skiva. Du kan lägga till kommentarer till bilderna genom att sätta kryss här och skriva in text i rutorna nedan. med den här funktionen kan du också starta ett e-postprogram när du har konverterat bilderna. [Send to Trash/Skicka till papperskorgen] Skickar de markerade bilderna eller mapparna till papperskorgen. 1 Anslut den medföljande gränssnittskabeln till datorns USB-port och till kamerans DIGITAL-kontakt och ställ in kameran i läget för anslutning. Du kan lägga till kommentarer till bilderna genom att sätta kryss här och skriva in text i rutorna nedan. 1 Anslut den medföljande gränssnittskabeln till datorns USB-port och till kamerans DIGITAL-kontakt. [. . . ] 1 Anslut den medföljande gränssnittskabeln till datorns USB-port och till kamerans DIGITAL-kontakt. Den inställningsfil som du nu lade till i datorn kan du också lägga till i kameran enligt anvisningarna i Lägga till inställningarna för [My Camera/Min kamera] i kameran (s. [. . . ]

DISCLAIMER TO DOWNLOAD THE USER GUIDE CANON BUBBLE JET I6500

Lastmanuals offers a socially driven service of sharing, storing and searching manuals related to use of hardware and software : user guide, owner's manual, quick start guide, technical datasheets...
In any way can't Lastmanuals be held responsible if the document you are looking for is not available, incomplete, in a different language than yours, or if the model or language do not match the description. Lastmanuals, for instance, does not offer a translation service.

Click on "Download the user Manual" at the end of this Contract if you accept its terms, the downloading of the manual CANON BUBBLE JET I6500 will begin.

Search for a user manual

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All Rights Reserved.
Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.

flag