User manual CANON BUBBLE JET I950

Lastmanuals offers a socially driven service of sharing, storing and searching manuals related to use of hardware and software : user guide, owner's manual, quick start guide, technical datasheets... DON'T FORGET : ALWAYS READ THE USER GUIDE BEFORE BUYING !!!

Sponsored Links

If this document matches the user guide, instructions manual or user manual, feature sets, schematics you are looking for, download it now. Lastmanuals provides you a fast and easy access to the user manual CANON BUBBLE JET I950. We hope that this CANON BUBBLE JET I950 user guide will be useful to you.

Lastmanuals help download the user guide CANON BUBBLE JET I950.


CANON BUBBLE JET I950 : Download the complete user guide (1748 Ko)

Manual abstract: user guide CANON BUBBLE JET I950

Detailed instructions for use are in the User's Guide.

[. . . ] Att tänka på då kameran ansluts till datorn • Anslutningen kanske inte fungerar korrekt om du ansluter kameran till datorn med en gränssnittkabel via en USB-hubb. Överföra bilder till en dator Börja med att överföra bilderna till datorn. [. . . ] Windows Ansluta kameran till en dator 1 Anslut den medföljande gränssnittskabeln till datorns USB-port och till kamerans DIGITAL-kontakt. Fönstret Kamerakontroll Använda programvaran i Windows – Grunderna 17 Ansluta kameran till en dator första gången Ange följande inställningar när du ansluter kameran till datorn första gången. € Bilder med överföringsinställningar som du har angett med kameran överför du genom att klicka på [Preferences/Inställningar] och sedan välja [Images whose transfer settings were specified with the camera/ Bilder med överföringsinställningar som har angetts med kameran] som alternativ för vilken typ av bilder som ska överföras. Windows 2 När dialogrutan till höger visas, välj [View/Download Images using Canon CameraWindow/Visa/Överför bilder med Canon CameraWindow] och klicka på [OK]. € Bilder med överföringsinställningar som du har angett med kameran överför du genom att klicka på [Preferences/Inställningar] och sedan välja [Images whose transfer settings were specified with the camera/ Bilder med överföringsinställningar som har angetts med kameran] som alternativ för vilken typ av bilder som ska överföras. [Acquire & Camera Settings/ Hämtning och kamerainställningar] [Connect to Camera/Anslut till kamera] •[Acquire Images/Hämta bilder] •[Print Images/Skriv ut bilder] Med den här knappen ansluter du till kameran och öppnar fönstret [Camera Control/ Kamerakontroll] där du kan utföra följande åtgärder. [Classify into Folder/Klassificera till mapp] [Search/Sök] Med den här funktionen klassificerar du bilder och sparar dem i en specificerad mapp. Macintosh [Internet] [Create Images for Email/Skapa bilder för e-post] Konverterar de valda bilderna till en storlek som är lämplig för e-postbilagor. [Send to Trash/Skicka till papperskorgen] Skickar de markerade bilderna eller mapparna till papperskorgen. Du kan lägga till kommentarer till bilderna genom att sätta kryss här och skriva in text i rutorna nedan. Spara till kamera Spara till dator Knappen [Play/Spela upp] Ljudet från inställningsfilen i kameran spelas upp. Macintosh Använda programvaran i Macintoshmiljö – Avancerade tekniker 70 Lägga till nya data i fönstret [My Camera/Min kamera] Skapa en ny bild- eller ljudfil och lägg till den i fönstret [My Camera/Min kamera]. Knappen [Connect to Camera/ Ansluta till kamera] Ansluter till kameran. Macintosh Använda programvaran i Macintoshmiljö – Avancerade tekniker 71 Lägg till en originalljudfil Kopiera ljudfilen till datorn och gör om filen till en WAV-ljudfil. [. . . ] Macintosh Använda programvaran i Macintoshmiljö – Avancerade tekniker 71 Lägg till en originalljudfil Kopiera ljudfilen till datorn och gör om filen till en WAV-ljudfil. Du bör ansluta kameran till ett eluttag (nätadapter) när den är ansluten till en dator (om sådan finns för din kameramodell). [. . . ]

DISCLAIMER TO DOWNLOAD THE USER GUIDE CANON BUBBLE JET I950

Lastmanuals offers a socially driven service of sharing, storing and searching manuals related to use of hardware and software : user guide, owner's manual, quick start guide, technical datasheets...
In any way can't Lastmanuals be held responsible if the document you are looking for is not available, incomplete, in a different language than yours, or if the model or language do not match the description. Lastmanuals, for instance, does not offer a translation service.

Click on "Download the user Manual" at the end of this Contract if you accept its terms, the downloading of the manual CANON BUBBLE JET I950 will begin.

Search for a user manual

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All Rights Reserved.
Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.

flag