User manual CANON COLOR IMAGECLASS LBP7110CW BROCHURE

Lastmanuals offers a socially driven service of sharing, storing and searching manuals related to use of hardware and software : user guide, owner's manual, quick start guide, technical datasheets... DON'T FORGET : ALWAYS READ THE USER GUIDE BEFORE BUYING !!!

Sponsored Links

If this document matches the user guide, instructions manual or user manual, feature sets, schematics you are looking for, download it now. Lastmanuals provides you a fast and easy access to the user manual CANON COLOR IMAGECLASS LBP7110CW. We hope that this CANON COLOR IMAGECLASS LBP7110CW user guide will be useful to you.

Lastmanuals help download the user guide CANON COLOR IMAGECLASS LBP7110CW.


CANON COLOR IMAGECLASS LBP7110CW BROCHURE: Download the complete user guide (10818 Ko)

You may also download the following manuals related to this product:

   CANON COLOR IMAGECLASS LBP7110CW DATASHEET (560 ko)

Manual abstract: user guide CANON COLOR IMAGECLASS LBP7110CWBROCHURE

Detailed instructions for use are in the User's Guide.

[. . . ] Ansluta kameran till en dator 1 Anslut den medföljande gränssnittskabeln till datorns USB-port och till kamerans DIGITAL-kontakt. € Du kan också klicka på i visningsfönstret om du vill överföra bilder som har överförts till datorn till kameran. [. . . ] € Bilder med överföringsinställningar som du har angett med kameran överför du genom att klicka på [Preferences/Inställningar] och sedan välja [Images whose transfer settings were specified with the camera/ Bilder med överföringsinställningar som har angetts med kameran] som alternativ för vilken typ av bilder som ska överföras. Översikt över tillvägagångssättet för det här steget Steg att följa Anvisningar [Return to Main Menu/ Återgå till huvudmenyn] Använda programvaran i Windows – Avancerade tekniker 28 Funktioner för uppgiftsknapparna [Acquire & Camera Settings/ Hämtning och kamerainställningar] [Connect to Camera/Anslut till kamera] •[Acquire Images/Hämta bilder] •[Print Images/Skriv ut bilder] Du kan göra följande när du ansluter kameran och visar kamerafönstret. [Classify into Folder/Klassificera till mapp] [Search/Sök] Med den här funktionen klassificerar du bilder och sparar dem i en specificerad mapp. [Export as a Wallpaper/Exportera som bakgrund] [Backup to CD/Säkerhetskopiera till cd] Säkerhetskopierar bilder till en cd-r/rw-skiva. Du kan lägga till kommentarer till bilderna genom att sätta kryss här och skriva in text i rutorna nedan. Använda programvaran i Windows – Avancerade tekniker 43 Lägga till nya data i fönstret [My Camera/Min kamera] Skapa en ny bild- eller ljudfil och lägg till den i fönstret [My Camera/Min kamera]. Du kan lägga till kommentarer till bilderna genom att sätta kryss här och skriva in text i rutorna nedan. Spara till kamera Spara till dator Knappen [Play/ Spela upp] Ljudet från inställningsfilen i kameran spelas upp. Macintosh Använda programvaran i MacOS – Avancerade tekniker 73 Lägga till nya data i fönstret [My Camera/Min kamera] Skapa en ny bild- eller ljudfil och lägg till den i fönstret [My Camera/Min kamera]. Macintosh Använda programvaran i MacOS – Avancerade tekniker 74 Lägg till en originalljudfil Kopiera ljudfilen till datorn och gör om filen till en WAV-ljudfil. 1 2 3 Anslut den medföljande gränssnittskabeln till datorns USB-port och till kamerans DIGITAL-kontakt. Guiden [Add New Hardware/Lägg till ny maskinvara] eller [New Hardware Found/Ny maskinvara hittad] (Windows 2000) visas när kameran ansluts till datorn med en gränssnittskabel (Windows). [. . . ] Guiden [Add New Hardware/Lägg till ny maskinvara] eller [New Hardware Found/Ny maskinvara hittad] (Windows 2000) visas när kameran ansluts till datorn med en gränssnittskabel (Windows). Bilderna överförs inte till ett TWAIN-kompatibelt program (Kameran är ansluten till datorn med en gränssnittskabel (Windows 2000)). [. . . ]

DISCLAIMER TO DOWNLOAD THE USER GUIDE CANON COLOR IMAGECLASS LBP7110CW

Lastmanuals offers a socially driven service of sharing, storing and searching manuals related to use of hardware and software : user guide, owner's manual, quick start guide, technical datasheets...
In any way can't Lastmanuals be held responsible if the document you are looking for is not available, incomplete, in a different language than yours, or if the model or language do not match the description. Lastmanuals, for instance, does not offer a translation service.

Click on "Download the user Manual" at the end of this Contract if you accept its terms, the downloading of the manual CANON COLOR IMAGECLASS LBP7110CW will begin.

Search for a user manual

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All Rights Reserved.
Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.

flag