User manual CANON DIGITAL IXUS I7

Lastmanuals offers a socially driven service of sharing, storing and searching manuals related to use of hardware and software : user guide, owner's manual, quick start guide, technical datasheets... DON'T FORGET : ALWAYS READ THE USER GUIDE BEFORE BUYING !!!

Sponsored Links

If this document matches the user guide, instructions manual or user manual, feature sets, schematics you are looking for, download it now. Lastmanuals provides you a fast and easy access to the user manual CANON DIGITAL IXUS I7. We hope that this CANON DIGITAL IXUS I7 user guide will be useful to you.

Lastmanuals help download the user guide CANON DIGITAL IXUS I7.


CANON DIGITAL IXUS I7 : Download the complete user guide (6555 Ko)

Manual abstract: user guide CANON DIGITAL IXUS I7

Detailed instructions for use are in the User's Guide.

[. . . ] Överföra bilder till en dator Börja med att överföra bilderna till datorn. [. . . ] € Du kan också klicka på i visningsfönstret om du vill överföra bilder som har överförts till en dator tillbaka till kameran. Översikt över tillvägagångssättet för det här steget Steg att följa Proceduranvisningar Return to Main Menu/ Återgå till huvudmenyn 27 Använda programvaran i Windows – Avancerade tekniker Funktioner för uppgiftsknapparna Acquire & Camera Settings/Hämtning och kamerainställningar Connect to Camera/Anslut till kamera Du kan göra följande när du ansluter kameran och CameraWindow visas. Write to Camera/Skriv till kamera Bilder som överförts till en dator kan överföras tillbaka till kameran. Classify into Folder/Klassificera till mapp Med den här funktionen klassificerar du bilder och sparar dem i en specificerad mapp. med den här funktionen kan du också starta ett e-postprogram när du har konverterat bilderna. Send to Trash/Skicka till papperskorgen Skickar de markerade bilderna eller mapparna till papperskorgen. Lägga till inställningarna för Min kamera i kameran 1 Anslut den medföljande gränssnittskabeln till datorns USB-port och till kamerans DIGITAL-kontakt. Guiden Lägg till ny maskinvara visas när kameran ansluts till en dator med en gränssnittskabel (Windows). [. . . ] Guiden Lägg till ny maskinvara visas när kameran ansluts till en dator med en gränssnittskabel (Windows). [. . . ]

DISCLAIMER TO DOWNLOAD THE USER GUIDE CANON DIGITAL IXUS I7

Lastmanuals offers a socially driven service of sharing, storing and searching manuals related to use of hardware and software : user guide, owner's manual, quick start guide, technical datasheets...
In any way can't Lastmanuals be held responsible if the document you are looking for is not available, incomplete, in a different language than yours, or if the model or language do not match the description. Lastmanuals, for instance, does not offer a translation service.

Click on "Download the user Manual" at the end of this Contract if you accept its terms, the downloading of the manual CANON DIGITAL IXUS I7 will begin.

Search for a user manual

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All Rights Reserved.
Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.

flag