User manual CANON I-SENSYS MF8180C

Lastmanuals offers a socially driven service of sharing, storing and searching manuals related to use of hardware and software : user guide, owner's manual, quick start guide, technical datasheets... DON'T FORGET : ALWAYS READ THE USER GUIDE BEFORE BUYING !!!

Sponsored Links

If this document matches the user guide, instructions manual or user manual, feature sets, schematics you are looking for, download it now. Lastmanuals provides you a fast and easy access to the user manual CANON I-SENSYS MF8180C. We hope that this CANON I-SENSYS MF8180C user guide will be useful to you.

Lastmanuals help download the user guide CANON I-SENSYS MF8180C.


CANON I-SENSYS MF8180C : Download the complete user guide (13624 Ko)

Manual abstract: user guide CANON I-SENSYS MF8180C

Detailed instructions for use are in the User's Guide.

[. . . ] Överföra bilder till en dator Börja med att överföra bilderna till datorn. Ansluta kameran till en dator 1 Anslut den medföljande gränssnittskabeln till datorns USB-port och till kamerans DIGITAL-kontakt. Fönstret Kamerakontroll Överföra bilder till en dator 17 Ansluta kameran till en dator första gången Ange följande inställningar när du ansluter kameran till datorn första gången. [. . . ] Fönstret Kamerakontroll Överföra bilder till en dator 17 Ansluta kameran till en dator första gången Ange följande inställningar när du ansluter kameran till datorn första gången. € Bilder med överföringsinställningar som du har angett med kameran överför du genom att klicka på [Preferences/Inställningar] och sedan välja [Images whose transfer settings were specified with the camera/ Bilder med överföringsinställningar som har angetts med kameran] som alternativ för vilken typ av bilder som ska överföras. 2 När dialogrutan till höger visas, välj [View/Download Images using Canon CameraWindow/Visa/Överför bilder med Canon CameraWindow] och klicka på [OK]. € Bilder med överföringsinställningar som du har angett med kameran överför du genom att klicka på [Preferences/Inställningar] och sedan välja [Images whose transfer settings were specified with the camera/ Bilder med överföringsinställningar som har angetts med kameran] som alternativ för vilken typ av bilder som ska överföras. € Du kan också klicka på [Add Titles & Captions/Lägga till titlar och bildtexter] om du vill lägga till en titel eller bildtext. [Classify into Folder/Klassificera till mapp] [Search/Sök] Med den här funktionen klassificerar du bilder och sparar dem i en specificerad mapp. [Export as a Wallpaper/Exportera som bakgrund] [Backup to CD/Säkerhetskopiera till CD] Säkerhetskopierar bilder till en CD-R/RW-skiva. € När du har valt en aktivitet kan du återgå till föregående fönster genom att klicka på [Return to Main Menu/Återgå till huvudmenyn] nere i aktivitetsfönstret. Du kan lägga till kommentarer till bilderna genom att sätta kryss här och skriva in text i rutorna nedan. Visa fönstret [My Camera/Min kamera] 1 Anslut den medföljande gränssnittskabeln till datorns USB-port och till kamerans DIGITAL-kontakt och ställ in kameran i läget för anslutning. Spara till kamera Spara till dator Knappen [Play/Spela upp] Ljudet från inställningsfilen i kameran spelas upp. Macintosh Anpassa din kamera med hjälp av inställningarna för [My Camera/Min kamera] 80 Lägga till nya data i fönstret [My Camera/Min kamera] Skapa en ny bild- eller ljudfil och lägg till den i fönstret [My Camera/Min kamera]. Knappen [Connect to Camera/ Ansluta till kamera] Ansluter till kameran. Macintosh Anpassa din kamera med hjälp av inställningarna för [My Camera/Min kamera] 81 Lägg till en originalljudfil Kopiera ljudfilen till datorn och gör om filen till en WAV-ljudfil. Användarhandbok till ArcSoft PhotoStudio Du kan hämta användarhandboken till ArcSoft PhotoStudio från ArcSofts webbplats. Metod för överföring till dator utan specialprogramvara 88 Metod för överföring till dator utan specialprogramvara Här visar vi hur du överför bilder till datorn utan att installera ZoomBrowser EX/ImageBrowser. [. . . ] Användarhandbok till ArcSoft PhotoStudio Du kan hämta användarhandboken till ArcSoft PhotoStudio från ArcSofts webbplats. Metod för överföring till dator utan specialprogramvara 88 Metod för överföring till dator utan specialprogramvara Här visar vi hur du överför bilder till datorn utan att installera ZoomBrowser EX/ImageBrowser. Du bör ansluta kameran till ett eluttag (nätadapter) när den är ansluten till en dator (om sådan finns för din kameramodell). [. . . ]

DISCLAIMER TO DOWNLOAD THE USER GUIDE CANON I-SENSYS MF8180C

Lastmanuals offers a socially driven service of sharing, storing and searching manuals related to use of hardware and software : user guide, owner's manual, quick start guide, technical datasheets...
In any way can't Lastmanuals be held responsible if the document you are looking for is not available, incomplete, in a different language than yours, or if the model or language do not match the description. Lastmanuals, for instance, does not offer a translation service.

Click on "Download the user Manual" at the end of this Contract if you accept its terms, the downloading of the manual CANON I-SENSYS MF8180C will begin.

Search for a user manual

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All Rights Reserved.
Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.

flag