User manual GARMIN GHP 20

Lastmanuals offers a socially driven service of sharing, storing and searching manuals related to use of hardware and software : user guide, owner's manual, quick start guide, technical datasheets... DON'T FORGET : ALWAYS READ THE USER GUIDE BEFORE BUYING !!!

Sponsored Links

If this document matches the user guide, instructions manual or user manual, feature sets, schematics you are looking for, download it now. Lastmanuals provides you a fast and easy access to the user manual GARMIN GHP 20. We hope that this GARMIN GHP 20 user guide will be useful to you.

Lastmanuals help download the user guide GARMIN GHP 20.


GARMIN GHP 20 : Download the complete user guide (2516 Ko)

Manual abstract: user guide GARMIN GHP 20

Detailed instructions for use are in the User's Guide.

[. . . ] Følg de medfølgende installeringsinstruksjonene for å installere autopilotsystemet GHP 10 og kontrollenheten GHC 10. GHP 10 og GHC 10 er sertifisert i henhold til NMEA 2000®. Advarsler · Du er ansvarlig for at fartøyet blir brukt på en sikker og forsvarlig måte. GHP 10-enheten er et verktøy som øker mulighetene til å betjene båten. Enheten fratar deg ikke ansvaret fra å bruke båten på en sikker måte. [. . . ] Du kan bruke skjermtastene til å justere autopilotens styrekurs manuelt eller til å justere innstillingene fra menyen. Autopilotstatus Styrekurs Skjermtast- funksjoner Skjermbildet Styrekurs med autopiloten aktivert Du kan styre båten manuelt med roret mens autopiloten er aktivert. Autopiloten styrer ikke båten mens du bruker roret og meldingen Du har roret blinker gult øverst på skjermen. Hvis du manuelt holder en bestemt styrekurs i noen sekunder, overtar autopiloten styringen av den nye styrekursen. Meldingen Autopilot aktivert vises øverst på skjermen. Merk: · Når autopiloten styrer etter et mønster (side 7), vises formen og rekkevidden til mønsteret på den høyre delen av skjermbildet Styrekurs. · Noen av skjermtastene kan være annerledes hvis du har aktivert trinnvis svinging. Hvis du vil ha mer informasjon om trinnvis svinging, kan du se på side 11. Slik setter du autopiloten i standbymodus: Trykk på knappen STBY (standby) på GHC 10-enheten. GHP 10/GHC 10 hurtigstartveiledning Justere styrekursen manuelt Når autopiloten er aktivert, bruker du venstre ( ) og høyre ( ) skjermtast til å justere styrekursen manuelt. Når du justerer styrekursen manuelt, viser styrekursviseren i skjermbildet Styrekurs den faktiske styrekursen mens autopiloten styrer båten mot den planlagte styrekursen. Den planlagte styrekursen vises med en gul markør på styrekursviseren og med tall midt i skjermbildet Styrekurs. Styrekursviser Planlagt styrekurs MERK: Hvis autopiloten styrer etter et mønster (side 7), avbrytes mønsteret ved manuell justering av styrekursen. Åpne menyen Ved å trykke på den midterste valgtasten i skjermbildet Styrekurs åpner du menyen hvor du kan starte mønsterstyring, tilpasse GHC 10-enheten og konfigurere autopiloten. Når du velger Meny fra skjermbildet Styrekurs, er det første alternativet som vises, avhengig av den gjeldende tilstanden til autopiloten: · Hvis du har roret eller autopiloten styrer etter styrekursen, er det første menyvalget en snarvei til å aktivere det sist brukte mønsteret. · Hvis autopiloten styrer etter et mønster, er det første menyalternativet en snarvei til å justere innstillingene for det gjeldende mønsteret. Faktisk styrekurs Justere styrekursen manuelt GHP 10/GHC 10 hurtigstartveiledning Bruke mønsterstyring Autopiloten kan styre båten i forhåndsdefinerte mønstre for fisking, og den kan også utføre andre spesialmanøvre, for eksempel U-svinger og mann over bord-henting. Størrelsen på sirkelen defineres av avstanden fra det aktive veipunktet når du aktiverer GPS-mønsteret Bane. GPS-mønsteret Kløverblad styrer båten slik at den passerer over et aktivt veipunkt gjentatte ganger. Når du aktiverer kløverbladmønsteret, kjører autopiloten båten mot det aktive veipunktet og starter GPSmønsteret Kløverblad når det passer. Standardinnstillingene lager et kløverbladmønster som snur båten med en avstand på 300 m fra det aktive veipunktet. Søk Kløverblad Søk GPS-mønsteret styrer båten i stadig større sirkler (et spiralmønster) utover fra det aktive veipunktet. Når du aktiverer søk GPS-mønsteret, kjører autopiloten til det aktive veipunktet og begynner på mønsteret. Standardinnstillingen har en avstand på 20 m mellom sirklene. Rute til Autopiloten styrer båten i henhold til en rute som er definert på Garminkartplotteren, eller en annen kompatibel GPS-enhet. Slik følger du en GPS-rute: 1. Naviger etter ruten i henhold til anvisningene som fulgte med kartplotteren eller GPS-enheten. Velg Avslutt demo for å vise fabrikkinnstillingene. GHP 10/GHC 10 hurtigstartveiledning Enheter ­ angir måleenheten som brukes til å vise forskjellige verdier på skjermen til GHC 10-enheten. · Systemenheter ­ velg Britisk (mi, ft), Metrisk (km, m) eller Nautisk (nm, ft) for å definere måleenhetene. · Rorforflytning ­ velg Kubikktommer (cu in) eller Kubikkcentimeter (cc). Styrekurs ­ angi referansen som brukes ved beregning av styrekursinformasjon. [. . . ] USA: Kontakt Garmins produktstøtte på telefon (913) 397-8200 eller (800) 800-1020, eller gå til www. garmin. com/support/. på +44 (0) 870 8501241 (utenfor Storbritannia) eller 0808 2380000 (i Storbritannia). GHP 10/GHC 10 hurtigstartveiledning 1 Lisensavtale for programvare VED Å BRUKE GHP 10 OG GHC 10 GODTAR DU AT DU ER FORPLIKTET TIL FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER I LISENSAVTALEN FOR PROGRAMVAREN. Garmin gir deg en begrenset lisens til bruk av programvaren som følger med denne enheten ("Programvaren"), i en binær kjørbar form ved normal bruk av produktet. Eiendomsrett og immaterielle rettigheter i og til Programvaren forblir hos Garmin. [. . . ]

DISCLAIMER TO DOWNLOAD THE USER GUIDE GARMIN GHP 20

Lastmanuals offers a socially driven service of sharing, storing and searching manuals related to use of hardware and software : user guide, owner's manual, quick start guide, technical datasheets...
In any way can't Lastmanuals be held responsible if the document you are looking for is not available, incomplete, in a different language than yours, or if the model or language do not match the description. Lastmanuals, for instance, does not offer a translation service.

Click on "Download the user Manual" at the end of this Contract if you accept its terms, the downloading of the manual GARMIN GHP 20 will begin.

Search for a user manual

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All Rights Reserved.
Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.

flag