User manual IKEA VÄRDE COUNTERTOP 69 1/4X25 5/8 ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Lastmanuals offers a socially driven service of sharing, storing and searching manuals related to use of hardware and software : user guide, owner's manual, quick start guide, technical datasheets... DON'T FORGET : ALWAYS READ THE USER GUIDE BEFORE BUYING !!!

Sponsored Links

If this document matches the user guide, instructions manual or user manual, feature sets, schematics you are looking for, download it now. Lastmanuals provides you a fast and easy access to the user manual IKEA VÄRDE COUNTERTOP 69 1/4X25 5/8. We hope that this IKEA VÄRDE COUNTERTOP 69 1/4X25 5/8 user guide will be useful to you.

Lastmanuals help download the user guide IKEA VÄRDE COUNTERTOP 69 1/4X25 5/8.


IKEA VÄRDE COUNTERTOP 69 1/4X25 5/8 ASSEMBLY INSTRUCTIONS: Download the complete user guide (871 Ko)

Manual abstract: user guide IKEA VÄRDE COUNTERTOP 69 1/4X25 5/8ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Detailed instructions for use are in the User's Guide.

[. . . ] VÄRDE Design Mikael Warnhammar © Inter IKEA Systems B. V. 2006 AA-249120-1 ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ITALIANO ESPAÑOL PORTUGUES SVENSKA DANSK NORSK SUOMI POLSKI CESKY SLOVENSKY MAGYAR 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ENGLISH 4 21 The worktop is made of solid wood with a moisture content of 7-9%, which is the proper moisture content for worktops used in surroundings with normal temperature and humidity. Since the worktop is a natural product, it "breathes" and may warp a little due to fluctuations in the humidity of its surroundings. However, this can normally be counteracted if you follow the mounting and care instructions below. [. . . ] 1 Originální plastové balení otevete az ped instalací pracovní desky. Nerozbalené pracovní desky skladujte pi bzné pokojové teplot (cca 20°C) a bzné vlhkosti. Nenechávejte pracovní desky v blízkosti horkého radiátoru a nepokládejte je na studenou podlahu. 2 Pracovní deska byla uz pi výrob osetena olejem na devo. Po instalaci povrch desky zbruste jemným brusným papírem. Potom pebytecný olej setete hadíkem nebo papírovou kuchyskou utkou. Bhem prvního týdne pouzívání povrch osetujte kazdý druhý den a potom kazdý tetí den, dokud nebude devo dobe napustné (asi po 2 msících). Chcete-li, aby povrch pracovní desky dlouho vydrzel, osetujte ho olejem na devo BEHANDLA 3-5krát za rok. Cásti pracovní desky vedle umyvadla nebo sporáku se snadno vysusí a vyzadují castjsí osetení olejem. Drobná poskození a skrábance snadno odstraníte pomocí brusného papíru K 180. Na kazdodenní údrzbu pouzívejte jemný cistící prostedek a vodu, zádné chemikálie. 3 Pracovní desky umístné nad myckou, prackou nebo troubou chrate zespodu izolacním materiálem odolným vci vlhkosti anebo plastovou ochrannou vrstvou. Pouzité stetce umyjte a pouzité hadíky namocte do vody, nebo je spalte pod dkladným dozorem, abyste zabránili nebezpecí samovnícení. La encimera es de madera maciza que contiene de 7 a 9% de humedad. Éste es el nivel correcto de humedad para encimeras que se van a instalar en habitaciones con temperatura y humedad normales. Como la encimera es un producto natural, varía según la humedad ambiente a lo largo del año. En la mayoría de los casos, esto se puede evitar siguiendo las instrucciones de montaje y mantenimiento indicadas a continuación. 1 No abrir el embalaje de plástico hasta que la encimera se vaya a montar. No colocar la madera cerca de fuentes de calor ni colocarlas encima de suelos fríos. 2 La encimera viene de fábrica con una aplicación de aceite para madera. Después del montaje, la encimera se debe lijar en el sentido del veteado de la madera con un papel de lija fino. Esperar unos 15-20 minutos para que el aceite penetre bien en la madera. Durante la primera semana después del montaje, la encimera se debe tratar cada dos días. A continuación, cada tres días hasta que la madera no absorba más aceite (aprox. [. . . ] Opbevaring af ikke monterede bordplader skal ske i normal rumtemperatur (ca. Undgå at stille pladerne op ad varmeapparater eller at lægge dem på kolde gulve. Efter monteringen skal pladerne slibes i træretningen med et fintkornet sandpapir. 15 - 20 minutter så olien trænger ordentligt ind i træet. [. . . ]

DISCLAIMER TO DOWNLOAD THE USER GUIDE IKEA VÄRDE COUNTERTOP 69 1/4X25 5/8

Lastmanuals offers a socially driven service of sharing, storing and searching manuals related to use of hardware and software : user guide, owner's manual, quick start guide, technical datasheets...
In any way can't Lastmanuals be held responsible if the document you are looking for is not available, incomplete, in a different language than yours, or if the model or language do not match the description. Lastmanuals, for instance, does not offer a translation service.

Click on "Download the user Manual" at the end of this Contract if you accept its terms, the downloading of the manual IKEA VÄRDE COUNTERTOP 69 1/4X25 5/8 will begin.

Search for a user manual

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All Rights Reserved.
Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.

flag