User manual NOKIA 5630

Lastmanuals offers a socially driven service of sharing, storing and searching manuals related to use of hardware and software : user guide, owner's manual, quick start guide, technical datasheets... DON'T FORGET : ALWAYS READ THE USER GUIDE BEFORE BUYING !!!

Sponsored Links

If this document matches the user guide, instructions manual or user manual, feature sets, schematics you are looking for, download it now. Lastmanuals provides you a fast and easy access to the user manual NOKIA 5630. We hope that this NOKIA 5630 user guide will be useful to you.

Lastmanuals help download the user guide NOKIA 5630.


NOKIA 5630 : Download the complete user guide (1617 Ko)

Manual abstract: user guide NOKIA 5630

Detailed instructions for use are in the User's Guide.

[. . . ] This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2009. Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2009 The FreeType Project. [. . . ] – Beskedindstillinger Indstillinger for SMS-beskeder Du kan angive indstillinger for SMS-beskeder, f. Indstillinger for MMS-beskeder Du kan angive indstillinger for MMS-beskeder, f. Automatisk hentning – for at angive indstillinger for automatisk hentning af beskeder med bestemte intervaller, eller hvornår en e-mail-meddelelse skal modtages fra serveren. € Koder – for at få vist de koder, du har oprettet for hvert element. Vælg forsinkelsen for selvudløseren, og vælg Aktivér for at aktivere selvudløseren. Indstillingerne for hver scene er angivet i overensstemmelse med en bestemt stilart eller bestemte omgivelser. Vælg billed- eller videotilstand, vælg Scenetilstande på den aktive værktøjslinje, og vælg derefter en scene, der er tilgængelig for billed- eller videotilstand. Vælg Til (med pause) for at give mulighed for, at zoomtrinnene sættes på pause ved den digitale og udvidede digitale tidsgrænse. Hvis du vil have vist sideoversigten for den aktuelle side, skal du trykke på 8. – Telefonindstillinger Generelt Vælg > Indstillinger > Indstillinger > Generelt, og vælg en af følgende valgmuligheder: Tilpasning – for at ændre indstillingerne for skærmen, standbytilstand, toner (f. Ekstraudstyr – for at ændre indstillingerne for ekstraudstyr. PIN- og låsekoden, for at få vist certifikatoplysninger og kontrollere ægtheden samt for at få vist og redigere sikkerhedsmoduler. [. . . ] € Holde den trådløse enhed ved øret i den side, der er modsat det medicinske udstyr, for at mindske risikoen for forstyrrelser. Det faktiske SAR-niveau for en enhed, som er i brug, kan være under maksimumværdien, da enheden er konstrueret til at anvende den effekt, der er nødvendig for at få forbindelse til netværket. [. . . ]

DISCLAIMER TO DOWNLOAD THE USER GUIDE NOKIA 5630

Lastmanuals offers a socially driven service of sharing, storing and searching manuals related to use of hardware and software : user guide, owner's manual, quick start guide, technical datasheets...
In any way can't Lastmanuals be held responsible if the document you are looking for is not available, incomplete, in a different language than yours, or if the model or language do not match the description. Lastmanuals, for instance, does not offer a translation service.

Click on "Download the user Manual" at the end of this Contract if you accept its terms, the downloading of the manual NOKIA 5630 will begin.

Search for a user manual

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All Rights Reserved.
Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.

flag