User manual PANASONIC DMC-FZ2000EP

Lastmanuals offers a socially driven service of sharing, storing and searching manuals related to use of hardware and software : user guide, owner's manual, quick start guide, technical datasheets... DON'T FORGET : ALWAYS READ THE USER GUIDE BEFORE BUYING !!!

Sponsored Links

If this document matches the user guide, instructions manual or user manual, feature sets, schematics you are looking for, download it now. Lastmanuals provides you a fast and easy access to the user manual PANASONIC DMC-FZ2000EP. We hope that this PANASONIC DMC-FZ2000EP user guide will be useful to you.

Lastmanuals help download the user guide PANASONIC DMC-FZ2000EP.


PANASONIC DMC-FZ2000EP : Download the complete user guide (14623 Ko)

Manual abstract: user guide PANASONIC DMC-FZ2000EP

Detailed instructions for use are in the User's Guide.

[. . . ] € Vælg [Gendan til standard] for at gendanne standardindstillingerne for funktionsknappen. € Når kameraet identificerer den optimale scene, vises det relevante ikon for scenen med blåt i 2 sekunder, hvorefter farven ændres til rødt som normalt. [. . . ] når optagelsens starttid nærmer sig , tændes strømmen automatisk. Tryk lukkerknappen halvt ned for at tænde for strømmen manuelt. [ [ • Rør [ ]/[ ]/[ ] ] Zoomer langsomt Zoomer hurtigt ] igen for at afslutte touch zoom-handlinger. (Undtagen for den kreative videofunktion) • Den optages i følgende kategorier for visse optagelsesfunktioner. (P26) • Visningsvinklen for film i 4K er smallere end for film i andre størrelser. € For at afspille film, som er optaget med [FHD/28M/60p], [FHD/28M/50p], [FHD/24M/30p], [FHD/24M/25p] eller [FHD/24M/24p] i [AVCHD] med en anden anordning, eller for at overføre dem på en anden anordning har du brug for en kompatibel Blu-ray diskafspiller eller en PC, hvorpå softwaren “PHOTOfunSTUDIO” (P304) er installeret. A Startramme for beskæring • Når du foretager indstillinger første gang, vises en startramme for beskæring på 1920k1080. € Optagelsesdatoen for det valgte billede på afspilningsskærmen bliver datoen for kalenderskærmen, når den vises første gang. (Standard) (Øg kontrasten) (Sænk kontrasten) (Gør mørkere områder lysere) / / (Brugerdefineret) 1 Drej den forreste/bageste drejeknap for at justere lysstyrken for lyse/mørke dele. ] (Funktionen Scene guide) – Når der tages billeder [ISO trin] Gældende funktioner: Du kan justere indstillingerne for ISO-følsomheden for hver 1/3 EV. € Sørg for, at der ikke for meget skygge i ansigtet, når du registrerer det. [Mic-niveaubegrænser] Gældende funktioner: Kameraet justerer automatisk lydindgangsniveauet for at minimere lydforvrængningen (knitren) ved for høj lydstyrke. S • Skærmen med værdier for eksponeringkompensationen skifter inden for det tilgængelige område for film. S P33 [Online-manual] [Indstil ur] Efter at du har valgt [Rejsemål] eller [Hjemme], skal du trykke på 2/1 for at vælge et område og trykke på [MENU/SET] for at foretage indstillingen. [. . . ] ˆ Generelle tip for brug af en Wi-Fi-forbindelse • Bruges inden for kommunikationsområdet for den anordning, der skal tilsluttes. Indtast netværks-SSID'et for at starte forbindelsen (P292) eller aktivere SSID-udsendelse for det trådløse adgangspunkt. [. . . ]

DISCLAIMER TO DOWNLOAD THE USER GUIDE PANASONIC DMC-FZ2000EP

Lastmanuals offers a socially driven service of sharing, storing and searching manuals related to use of hardware and software : user guide, owner's manual, quick start guide, technical datasheets...
In any way can't Lastmanuals be held responsible if the document you are looking for is not available, incomplete, in a different language than yours, or if the model or language do not match the description. Lastmanuals, for instance, does not offer a translation service.

Click on "Download the user Manual" at the end of this Contract if you accept its terms, the downloading of the manual PANASONIC DMC-FZ2000EP will begin.

Search for a user manual

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All Rights Reserved.
Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.

flag