User manual PANASONIC DMC-G70EC

Lastmanuals offers a socially driven service of sharing, storing and searching manuals related to use of hardware and software : user guide, owner's manual, quick start guide, technical datasheets... DON'T FORGET : ALWAYS READ THE USER GUIDE BEFORE BUYING !!!

Sponsored Links

If this document matches the user guide, instructions manual or user manual, feature sets, schematics you are looking for, download it now. Lastmanuals provides you a fast and easy access to the user manual PANASONIC DMC-G70EC. We hope that this PANASONIC DMC-G70EC user guide will be useful to you.

Lastmanuals help download the user guide PANASONIC DMC-G70EC.


PANASONIC DMC-G70EC : Download the complete user guide (15606 Ko)

Manual abstract: user guide PANASONIC DMC-G70EC

Detailed instructions for use are in the User's Guide.

[. . . ] Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening Nem optimering af lysstyrken for et bestemt område (Touch AE) Gældende funktioner: Du kan let optimere lysstyrken for en berørt position. € Indstillingsskærmen for placering for optimering af lysstyrken vises. € Se P70 for [Indstilling til optagelse] og P72 for [Indstilling til gengivelse]. Efter at du har valgt [Rejsemål] eller [Hjemme], skal du trykke på 2/1 for at vælge et område og trykke på [MENU/SET] for at foretage indstillingen. [. . . ] €[ • Indstillingen for hvidbalance-bracket annulleres, når der slukkes for enheden (inkl. Indstillinger for billedkvalitet og farvetone Brug af billedkorrektionsfunktioner Kompensation for kontrast og eksponering ([i. Hvis indstillingen for en af disse to menuelementer ændres, ændres indstillingen for det andet menuelement også. Hvis indstillingen for en af disse to menuelementer ændres, ændres indstillingen for det andet menuelement også. Hvis indstillingen for en af disse to menuelementer ændres, ændres indstillingen for det andet menuelement også. Fokus- og lysstyrkeindstillinger (eksponering) Automatisk indstilling af fokus Ved at indstille den optimale fokusfunktion eller autofokus-funktion for motivet eller optagelsesforholdene, kan du lade kameraet automatisk indstille fokus for de forskellige scener. Egenskaber for ISO-følsomheden 200 Optagelsessted (anbefales) Lukkerhastighed Støj Rystelser fra motivet Når det er lyst (udendørs) Langsom Mindre Mere 25600 Når det er mørkt Hurtig Mere Mindre • Se P232 for oplysninger om fokusområdet for blitzen, når [AUTO] er indstillet. ] (Funktionen Scene guide) – Når der tages billeder Indstilling af den trinvise forøgelse af ISO-følsomhed Gældende funktioner: Du kan justere indstillingerne for ISO-følsomheden for hver 1/3 EV. Hvis indstillingen for en af disse to menuelementer ændres, ændres indstillingen for det andet menuelement også. Indstillinger for lukker og drev Optagelse af 4K-billeder Gældende funktioner: Tryk på lukkerknappen for at tage et 4K-billede. For at fortsætte optagelsen skal du trykke lukkerknappen halvt ned for at få vist optagelsesskærmen. For at fortsætte optagelsen skal du trykke lukkerknappen halvt ned for at få vist optagelsesskærmen. 0 Optagelsestips Tilføjelse af markører for at markere og gemme billeder Du kan tilføje markører, hvis du trykker på [Fn2] under optagelsen (op til 40 markører for hver enkelt 4K-burstfil). For at fortsætte optagelsen skal du trykke lukkerknappen halvt ned for at få vist optagelsesskærmen. Indstillinger for lukker og drev • Følgende menuelementer deaktiveres: Gælder for [ ] ([4K Burst])/[ ] ([4K Burst(S/S)])/[ ] ([4K Pre-Burst]) [Billedstr. Indstillinger for lukker og drev ∫ Ændring af indstillinger for [Enkelt/Burst indst. 2 Tryk lukkerknappen halvt ned for at indstille fokus, og tryk derefter lukkerknappen helt ned for at tage et billede. Time Lapse-optagelsen fortsætter, selv om der er slukket for strømmen. når optagelsens starttid nærmer sig , tændes strømmen automatisk. Tryk lukkerknappen halvt ned for at tænde for strømmen manuelt. € Sørg for, at der ikke for meget skygge i ansigtet, når du registrerer det. Stabilisering, zoom og blitz • Når du anvender den ekstra telekonvertering, er visningsvinklen for still-billeder anderledes end visningsvinklen for levende billeder, fordi zoom-faktoren er forskellig. [. . . ] ] for en film, varierer den påkrævede hastighedsklassevurdering for kortet. € Skift adgangspunkt for at gå til Wi-Fi-indstillingerne til din smartphone for dette kamera. (P175) > Forøg indstillingen for [Støjreduktion] i [Fotostil], eller reducér indstillingen for alle elementer, undtagen [Støjreduktion]. ] for en film, varierer den påkrævede hastighedsklassevurdering for kortet. [. . . ]

DISCLAIMER TO DOWNLOAD THE USER GUIDE PANASONIC DMC-G70EC

Lastmanuals offers a socially driven service of sharing, storing and searching manuals related to use of hardware and software : user guide, owner's manual, quick start guide, technical datasheets...
In any way can't Lastmanuals be held responsible if the document you are looking for is not available, incomplete, in a different language than yours, or if the model or language do not match the description. Lastmanuals, for instance, does not offer a translation service.

Click on "Download the user Manual" at the end of this Contract if you accept its terms, the downloading of the manual PANASONIC DMC-G70EC will begin.

Search for a user manual

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All Rights Reserved.
Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.

flag