User manual PANASONIC DMCGF7EC

Lastmanuals offers a socially driven service of sharing, storing and searching manuals related to use of hardware and software : user guide, owner's manual, quick start guide, technical datasheets... DON'T FORGET : ALWAYS READ THE USER GUIDE BEFORE BUYING !!!

Sponsored Links

If this document matches the user guide, instructions manual or user manual, feature sets, schematics you are looking for, download it now. Lastmanuals provides you a fast and easy access to the user manual PANASONIC DMCGF7EC. We hope that this PANASONIC DMCGF7EC user guide will be useful to you.

Lastmanuals help download the user guide PANASONIC DMCGF7EC.


PANASONIC DMCGF7EC : Download the complete user guide (13713 Ko)

Manual abstract: user guide PANASONIC DMCGF7EC

Detailed instructions for use are in the User's Guide.

[. . . ] € Opbevar memorykortet uden for børns rækkevidde for at forhindre, at de sluger det. ] L (16M) M (8M) S (4M) 8 GB 270 320 340 ∫ Tilgængelig optagetid (ved optagelse af film) • “h” er en forkortelse for time, “m” for minut og “s” for sekund. € Vælg [Format], og tryk derefter på [MENU/SET] for at få vist indstillingsskærmen for visningsrækkefølge/ tidsvisning. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening Nem optimering af lysstyrken for et bestemt område (Touch AE) Gældende funktioner: Du kan let optimere lysstyrken for en berørt position. [. . . ] Se P108 for oplysninger om hver enkelt billedeffekt og for at få andre oplysninger. Hvis indstillingen for en af disse to menuelementer ændres, ændres indstillingen for det andet menuelement også. € Hvidbalancen beregnes kun for motiver inden for kamerablitzens område. €[ • Indstillingen for hvidbalance-bracket annulleres, når der slukkes for enheden (inkl. Indstillinger for billedkvalitet og farvetone Brug af billedkorrektionsfunktioner Kompensation for kontrast og eksponering ([i. Hvis indstillingen for en af disse to menuelementer ændres, ændres indstillingen for det andet menuelement også. Hvis indstillingen for en af disse to menuelementer ændres, ændres indstillingen for det andet menuelement også. Hvis indstillingen for en af disse to menuelementer ændres, ændres indstillingen for det andet menuelement også. Fokus- og lysstyrkeindstillinger (eksponering) Egenskaber for ISO-følsomheden 200 Optagelsessted (anbefales) Lukkerhastighed Støj Rystelser fra motivet Når det er lyst (udendørs) Langsom Mindre Mere 25600 Når det er mørkt Hurtig Mere Mindre • Se P200 for oplysninger om fokusområdet for blitzen, når [AUTO] er indstillet. Fokus- og lysstyrkeindstillinger (eksponering) Indstilling af den trinvise forøgelse af ISO-følsomhed Gældende funktioner: Du kan justere indstillingerne for ISO-følsomheden for hver 1/3 EV. Hvis indstillingen for en af disse to menuelementer ændres, ændres indstillingen for det andet menuelement også. (P163) Indstilling af fokus i burst-funktion Fokus ændres afhængigt af indstillingen for [Fokus/Udløserprioritet] (P147) i menuen [Bruger] og indstillingen for [Fokusering] (P135) i menuen [Optag]. H 31/3 Tryk på 2/1 for at vælge ikonet for selvudløseren ([ 10 ] osv. 3 Tryk på 2/1 for at vælg tidsindstillingen for selvudløseren, og tryk derefter på [MENU/ SET]. Time Lapse-optagelsen fortsætter, selv om der er slukket for strømmen. når optagelsens starttid nærmer sig , tændes strømmen automatisk. Tryk lukkerknappen halvt ned for at tænde for strømmen manuelt. € Sørg for, at der ikke for meget skygge i ansigtet, når du registrerer det. Stabilisering, zoom og blitz • Når du anvender den ekstra telekonvertering, er visningsvinklen for still-billeder anderledes end visningsvinklen for levende billeder, fordi zoom-faktoren er forskellig. ] til [Fn knap sæt] (P59) i menuen [Bruger], kan du få vist opsætningsskærmen Ekstra tele-konvertering for både billeder og film ved at trykke på knappen for den tildelte funktion. [. . . ] (P157) > Forøg indstillingen for [Støjreduktion] i [Fotostil], eller reducér indstillingen for alle elementer, undtagen [Støjreduktion]. ˆ Generelle tip for brug af en Wi-Fi-forbindelse • Bruges inden for kommunikationsområdet for den anordning, der skal tilsluttes. Indtast netværks-SSID'et for at starte forbindelsen (P289) eller aktivere SSID-udsendelse for det trådløse adgangspunkt • Forbindelsestyper og sikkerhedsindstillinger er forskellige, afhængigt af det trådløse adgangspunkt. € Sluk og tænd igen for Wi-Fi-funktionen i indstillingsmenuen for Wi-Fi på din smartphone. [. . . ]

DISCLAIMER TO DOWNLOAD THE USER GUIDE PANASONIC DMCGF7EC

Lastmanuals offers a socially driven service of sharing, storing and searching manuals related to use of hardware and software : user guide, owner's manual, quick start guide, technical datasheets...
In any way can't Lastmanuals be held responsible if the document you are looking for is not available, incomplete, in a different language than yours, or if the model or language do not match the description. Lastmanuals, for instance, does not offer a translation service.

Click on "Download the user Manual" at the end of this Contract if you accept its terms, the downloading of the manual PANASONIC DMCGF7EC will begin.

Search for a user manual

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All Rights Reserved.
Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.

flag