User manual PANASONIC DMCGM5EC

Lastmanuals offers a socially driven service of sharing, storing and searching manuals related to use of hardware and software : user guide, owner's manual, quick start guide, technical datasheets... DON'T FORGET : ALWAYS READ THE USER GUIDE BEFORE BUYING !!!

Sponsored Links

If this document matches the user guide, instructions manual or user manual, feature sets, schematics you are looking for, download it now. Lastmanuals provides you a fast and easy access to the user manual PANASONIC DMCGM5EC. We hope that this PANASONIC DMCGM5EC user guide will be useful to you.

Lastmanuals help download the user guide PANASONIC DMCGM5EC.


PANASONIC DMCGM5EC : Download the complete user guide (13708 Ko)

Manual abstract: user guide PANASONIC DMCGM5EC

Detailed instructions for use are in the User's Guide.

[. . . ] € Når kameraet identificerer den optimale scene, vises det relevante ikon for scenen med blåt i 2 sekunder, hvorefter farven ændres til rødt som normalt. Optagelsesfunktioner Letindstillelig blændeåbning/lukkerhastighed for egnet eksponering (Ettryks-AE) Gældende funktioner: Hvis indstillingen for eksponering er for lys eller for mørk, kan du bruge ettryks-AE for at opnå en egnet eksponeringsindstilling. [. . . ] 1 2 Finjustér hvidbalancen under trin 2 for “Finjustering af hvidbalancen”, og udfør derefter indstillingen for holderen ved at dreje den bageste drejeknap. €[ • Indstillingen for hvidbalance-bracket annulleres, når der slukkes for enheden (inkl. Indstillinger for billedkvalitet og farvetone Brug af billedkorrektionsfunktioner Kompensation for kontrast og eksponering ([i. Hvis indstillingen for en af disse to menuelementer ændres, ændres indstillingen for det andet menuelement også. Hvis indstillingen for en af disse to menuelementer ændres, ændres indstillingen for det andet menuelement også. Fokus- og lysstyrkeindstillinger (eksponering) Egenskaber for ISO-følsomheden 200 Optagelsessted (anbefales) Lukkerhastighed Støj Rystelser fra motivet Når det er lyst (udendørs) Langsom Mindre Mere 25600 Når det er mørkt Hurtig Mere Mindre • Se P205 for oplysninger om fokusområdet for blitzen, når [AUTO] er indstillet. Fokus- og lysstyrkeindstillinger (eksponering) Indstilling af den trinvise forøgelse af ISO-følsomhed Gældende funktioner: Du kan justere indstillingerne for ISO-følsomheden for hver 1/3 EV. Hvis indstillingen for en af disse to menuelementer ændres, ændres indstillingen for det andet menuelement også. H 31/3 Tryk på 2/1 for at vælge ikonet for selvudløseren ([ 10 ] osv. 3 Tryk på 2/1 for at vælg tidsindstillingen for selvudløseren, og tryk derefter på [MENU/SET]. Time Lapse-optagelsen fortsætter, selv om der er slukket for strømmen. når optagelsens starttid nærmer sig , tændes strømmen automatisk. Tryk lukkerknappen halvt ned for at tænde for strømmen manuelt. € Sørg for, at der ikke for meget skygge i ansigtet, når du registrerer det. [. . . ] € Skift adgangspunkt for at gå til Wi-Fi-indstillingerne til din smartphone for dette kamera. (P162) > Forøg indstillingen for [Støjreduktion] i [Fotostil], eller reducér indstillingen for alle elementer, undtagen [Støjreduktion]. [. . . ]

DISCLAIMER TO DOWNLOAD THE USER GUIDE PANASONIC DMCGM5EC

Lastmanuals offers a socially driven service of sharing, storing and searching manuals related to use of hardware and software : user guide, owner's manual, quick start guide, technical datasheets...
In any way can't Lastmanuals be held responsible if the document you are looking for is not available, incomplete, in a different language than yours, or if the model or language do not match the description. Lastmanuals, for instance, does not offer a translation service.

Click on "Download the user Manual" at the end of this Contract if you accept its terms, the downloading of the manual PANASONIC DMCGM5EC will begin.

Search for a user manual

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All Rights Reserved.
Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.

flag