User manual PANASONIC DMC-TZ100EP

Lastmanuals offers a socially driven service of sharing, storing and searching manuals related to use of hardware and software : user guide, owner's manual, quick start guide, technical datasheets... DON'T FORGET : ALWAYS READ THE USER GUIDE BEFORE BUYING !!!

Sponsored Links

If this document matches the user guide, instructions manual or user manual, feature sets, schematics you are looking for, download it now. Lastmanuals provides you a fast and easy access to the user manual PANASONIC DMC-TZ100EP. We hope that this PANASONIC DMC-TZ100EP user guide will be useful to you.

Lastmanuals help download the user guide PANASONIC DMC-TZ100EP.


PANASONIC DMC-TZ100EP : Download the complete user guide (11535 Ko)

Manual abstract: user guide PANASONIC DMC-TZ100EP

Detailed instructions for use are in the User's Guide.

[. . . ] –■Med betjeninger på berøringsskærmen Tryk på [   ] Tryk på [   ] for at få vist indstillingsskærmen Træk i eksponeringsmåleren for at indstille sløringen •• Tryk på [MENU/SET] for at vende tilbage til optageskærmen. TZ80/TZ81 TZ100/TZ101 ■■Med betjeninger på berøringsskærmen Tryk på [   ] Tryk på det punkt, du vil indstille [   ]: Farvelægning [   ]: Lysstyrke (eksponering) Træk i skyderen for at indstille •• Tryk på [MENU/SET] for at vende tilbage til optageskærmen. (→50) ••For at annullere programskift, skal du enten slukke for kameraet eller dreje på den bageste drejeknap, indtil indikeringen for programskift slukkes. (→51) ••For at annullere programskift skal du enten slukke for kameraet, eller dreje på kontroldrejeknappen indtil indikeringen for programskift slukkes. [. . . ] TZ100/TZ101 TZ80/TZ81 for at få vist indstillingsskærmen Drej på den bageste drejeknap for at indstille Drej på kontroldrejeknappen for at indstille ■■Ændr indstillinger vha. Berøringsskærmen Tryk på [   ] Tryk på det punkt, du vil indstille [   ]: Justering af billedeffekten [   ]: Defokuseringsgrad [   ]: Lysstyrke (eksponering) Træk i skyderen for at indstille •• Tryk på [MENU/SET] for at vende tilbage til optageskærmen. Tips til placering af midten af lyskilden Du kan flytte midten af lyskilden til et punkt uden for billedet for at opnå et mere naturligt resultat. [200fps/VGA] [100fps/HD] 4 5 Tryk på filmsekvensknappen (eller lukkerknappen) for at begynde optagelsen Tryk på filmsekvensknappen (eller lukkerknappen) for at afslutte optagelsen ●●Der optages ingen lyd. 128 SQW0559 Indstillinger for billedkvalitet og farver Justering af billedkvalitet med effekter Optagetilstand: Du kan justere farverne og billedkvaliteten i henhold til konceptet for det billede, som du ønsker at lave. €], [   ] eller [   ] •• Når [Kvalitet] er indstillet til [  •• Ved brug af [Interval-optagelse] •• Ved brug af [Stopmotion animering] 132 SQW0559 Indstillinger for billedkvalitet og farver TZ100/TZ101 Optagetilstand: [Fremhæv skygge] Justering af lyse områder og skygger Du kan justere de lyse steder og skyggerne på et billede, mens du bekræfter lysstyrken for disse områder på skærmen. ] på justeringsskærmen for lysstyrke for at skifte skærmvisning. TZ100/TZ101 3 Tryk på [MENU/SET] for at anvende indstillingen ••Du kan også trykke lukkerknappen halvt ind for at indstille hvidbalancen. Blitz, eller hvis motivet ●●I funktionen scene guide vil ændring af scene eller optagetilstand tilbagestille indstillingerne for ●●I Scenetilstanden foretages indstillinger, som egner sig til hver scene. Hvis scenen imidlertid er for lys eller for mørk eller hvis andre ekstreme forhold forekommer, kan billederne fremtræde rødlige eller blålige. —●Det er ikke sikkert, at det er muligt at indstille den korrekte hvidbalance, hvis motiverne er for lyse eller for mørke. —●Blitzindstillingen for funktionen scene guide nulstilles til initialværdien ved hvert sceneskift. —●Blitzindstillingen for funktionen scene guide nulstilles til initialværdien ved hvert sceneskift. (→261) TZ80/TZ81 Indikator for optagestatus Forløbet optagetid Resterende optagetid 251 SQW0559 Optagelse af filmsekvenser Optagelse af filmsekvenser Skift af synsvinkelindstillingen som anvendes til optagelse af stillbilleder og filmsekvenser Hvis ●● billedformatet for stillbilleder og filmsekvenser er forskelligt, ændres synsvinklen, når du begynder at optage en filmsekvens. —●Nedennævnte optagetilstande for filmsekvenser indstilles i følgende tilfælde: Ved valg af funktionen scene guide [Klarere med baglys] [Klart aftenlandskab], [Kunstnerisk aftenlandskab], [Håndholdt natopt. ], [Klart aftenportræt] Optagetilstand på tidspunktet for filmsekvensoptagelse Portrættilstand Svagt lys-tilstand ●●Denne funktion er ikke disponibel i følgende tilfælde: •• [Glitrende vand], [Glitrende illuminationer], [Soft blomsterbillede] (Funktionen scene guide) •• [Rå monokrom], [Silkeagtig monokrom], [Legetøjseffekt]*1, [Legetøjs-popeffekt]*1, [Miniature effekt]*1, *2, [Blød fokus], [Stjernefilter], [Solskin] (Kreativ kontrolfunktion) *1 Når [4K Live beskæring] er indstillet til [ON]. 306 SQW0559 Wi-Fi Betjening af kameraet ved at tilslutte det til en smartphone ■■Brug af en iOS-enhed Tænd for Wi-Fi-funktionen i indstillingsmenuen på smartphonen Vælg det SSID, som vises på denne enheds skærm Vend tilbage til hjemmeskærmen, og start “Image App” (→305) •• Når bekræftelsesskærmen for tilslutning vises på denne enhed, skal du vælge [Ja] og trykke på [MENU/SET]. (→306) Betjen smartphonen Vælg [  Vælg [   ]  ] Start “Image App” (→305) Vælg [   ] for at sende eller skrive lokalitetsinformation •• Følg meddelelserne på skærmen for at udføre betjeningen. Betjen smartphonen for at redigere filmsekvenserne •• Læs [Help] i “Image App”-menuen for yderligere detajler om betjening af [Snap Movie] i “Image App”. Net/eng/c/ Indtast dit “LUMIX CLUB”-login-ID og din adgangskode, og log ind på tjenesten Hvis du ikke har registreret din e-mailadresse i “LUMIX CLUB”, skal du registrere e-mailadressen Vælg den webtjeneste som skal anvendes til webtjenestens indstillinger for link og registrer den •• Følg vejledningen på skærmen for at registrere tjenesten. (→321) •• Tryk på [MENU/SET] for at afbryde tilslutningen, eller betjen andre kontrolknapper for at forlade afspilningsskærmen. Vælg metoden til tilslutning til et trådløst adgangspunkt, og indstil 5 Læs brugsbetingelserne for “LUMIX CLUB” igennem, og vælg [Acceptér] 6 7 •• Du kan trykke på for at skifte sider. [. . . ] 3 60 AEL AF-område (→146, 156, 161) Mål for punktmåling (→183) [Selvudløser]*4 (→208) AE-lås (→175) [Målefunktion] (→64, 183) Programskift (→97) Blændeværdi (→97) Lukkerhastighed (→97) Værdi for eksponeringskompensation (→177) Lysstyrke (eksponering) (→94, 121) Manuel eksponeringshjælp (→104) ISO-følsomhed (→179) [Lydløs indstilling] (→225) Navn*2 (→229) Alder i år/måneder*2 (→229) Dags dato/tid*3 Rejsedestinationsindstilling*3: Eksponeringsmåler (→98) Zoom (→238) Lokalitet*3 (→77) Forløbne rejsedage*3 (→77) (→76) 370 SQW0559 I øvrigt TZ80/TZ81 Liste over visninger på skærmen/søgeren [Knap-guide] (→52) Hvidbalance-holder (→138) Finjustering af hvidbalance (→137) Hvidbalance (→134) Farver (→94) 98 RXXmXXs Antal optagbare billeder* (→39) 5 Berøringsfane (→61) Berør-zoom (→240) Berør-lukker (→63) [Touch-AE] (→64) [Konturfremhævning] (→172) Funktionsknapper (→71) Optagetid til rådighed*1, *5 (→40) Farver (→94) Funktion til kontrol af defokusering (→93, 121) Lysstyrke (eksponering) (→94, 121) Type af defokusering ([Miniature effekt]) (→122) [Enkelt punktfarve] (→123) [Solskin] (→123) Visning af justering af billedeffekter (Filter) (→118, 131) (→126) Billedeffekter TIL eller FRA (→131) Billedeffekter (Filter) (→131) Blændeværdi (→46) Lukkerhastighed (→46) ISO-følsomhed (→179) *1 [m] og [s] angiver “minut” og “sekund”. DAG Forløbne rejsedage (→77) Ikon for upload (Wi-Fi) (→330) Ikon for undermenu (→276, 330) [Lydløs indstilling] (→225) 11 måneder 20 dage Alder i år/måneder (→228, 229) Multiafspilning (→273) Slet (→277) Navn*2 (→228, 229) Titel*2 (→290) Lokalitet*2 (→77) Optageinformation*3 ■■Detaljeret informationsvisning 10:00 1. [Sluk for kameraet, og tænd det igen] [Systemfejl] •• Tænd for kameraet igen. Generelle tips for brug af en Wi-Fi-tilslutning Om trådløst adgangspunkt •• Brug inden for kommunikationsafstanden for det trådløse LAN-netværk. [. . . ]

DISCLAIMER TO DOWNLOAD THE USER GUIDE PANASONIC DMC-TZ100EP

Lastmanuals offers a socially driven service of sharing, storing and searching manuals related to use of hardware and software : user guide, owner's manual, quick start guide, technical datasheets...
In any way can't Lastmanuals be held responsible if the document you are looking for is not available, incomplete, in a different language than yours, or if the model or language do not match the description. Lastmanuals, for instance, does not offer a translation service.

Click on "Download the user Manual" at the end of this Contract if you accept its terms, the downloading of the manual PANASONIC DMC-TZ100EP will begin.

Search for a user manual

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All Rights Reserved.
Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.

flag