User manual PANASONIC DMC-TZ70EP

Lastmanuals offers a socially driven service of sharing, storing and searching manuals related to use of hardware and software : user guide, owner's manual, quick start guide, technical datasheets... DON'T FORGET : ALWAYS READ THE USER GUIDE BEFORE BUYING !!!

Sponsored Links

If this document matches the user guide, instructions manual or user manual, feature sets, schematics you are looking for, download it now. Lastmanuals provides you a fast and easy access to the user manual PANASONIC DMC-TZ70EP. We hope that this PANASONIC DMC-TZ70EP user guide will be useful to you.

Lastmanuals help download the user guide PANASONIC DMC-TZ70EP.


PANASONIC DMC-TZ70EP : Download the complete user guide (6544 Ko)

Manual abstract: user guide PANASONIC DMC-TZ70EP

Detailed instructions for use are in the User's Guide.

[. . . ] Sæt funktionshjulet til [   ] ([Intelligent auto]-tilstand) Tag et billede Tryk halvt ind (tryk let og fokusér) Tryk helt ned (tryk knappen helt ned for at optage) Fokus-display ( år fokus er indstillet: illumineret N Når fokus ikke er indstillet: blinker) AF-område Om blitzen Tryk på for at vælge [   ] eller [   ]. ) Tryk på filmsekvensknappen igen for at afslutte optagelsen - 49 - SQW0208 Basale betjeninger Optagelse af filmsekvenser ■■ optageformatet for optagelse af filmsekvenser Om Dette kamera kan optage filmsekvenser i enten AVCHD- eller MP4-formater. [. . . ] HDR står for High Dynamic Range og refererer til en teknik til at give udtryk for et bredt kontrastområde. Hvis scenen imidlertid er for lys eller for mørk eller hvis andre ekstreme forhold forekommer, kan billederne fremtræde rødlige eller blålige. €•Det er ikke sikkert, at det er muligt at indstille den korrekte hvidbalance, hvis motiverne er for lyse eller for mørke. (→61) [Interval-optagelse] ■■Optagetilstand: Du kan forudindstille starttidspunktet for optagelse, optageintervallet og antallet af billeder for automatisk optagelse af stillbilleder. For ●● detaljer om optageformater for optagelse af filmsekvenser og kompatibiliteten af de optagede filmsekvenser. ] og billeder ●● Afhængigt af typen af din printer kan printerindstillingerne have forrang frem for ●● Kan ●● ikke indstilles for filer, som ikke er i overensstemmelse med DCF-standarden. Vi anbefaler på det kraftigste, at du aktiverer kryptering i indstillingerne for dit trådløse adgangspunkt for at sikre informationernes sikkerhed. <Brug af en iOS-enhed>  ænd for Wi-Fi-funktionen i indstillingsmenuen på smartphonen T  ælg SSID’et som vises på skærmen af denne enhed V  end tilbage til hjemmeskærmen og start “Image App” (→193) V •• Når skærmen for bekræftelse af tilslutning vises på denne enhed, skal du vælge [Ja] og trykke på [MENU/SET]. En smartphone/tablet  Installer profilen  Tryk på hjem-knappen for at lukke webbrowseren  Tænd for Wi-Fi-funktionen i indstillingsmenuen på smartphonen. Du ●● kan indstille indhentningsintervallet for lokalitetsinformation på smartphonen og kontrollere overførselsstatussen for lokalitetsinformation. For at specificere en mappe skal du oprette en ny mappe, eller indstille et kodeord for mappen, og vælge [Create manually]. Net/eng/c/ Indtast dit “LUMIX CLUB”-log-ind ID og kodeord og log ind på tjenesten (→237) Hvis du ikke har registreret din e-mailadresse i “LUMIX CLUB”, skal du registrere e-mailadressen Vælg den webtjeneste som skal anvendes til webtjenestens indstillinger for link og registrer den ••Følg vejledningen på skærmen for at registrere tjenesten. [. . . ] —● →  og-ind på “LUMIX CLUB” og kontroller statussen for destinationen på webtjenestens indstillinger L for link. €•DLNA, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance. [. . . ]

DISCLAIMER TO DOWNLOAD THE USER GUIDE PANASONIC DMC-TZ70EP

Lastmanuals offers a socially driven service of sharing, storing and searching manuals related to use of hardware and software : user guide, owner's manual, quick start guide, technical datasheets...
In any way can't Lastmanuals be held responsible if the document you are looking for is not available, incomplete, in a different language than yours, or if the model or language do not match the description. Lastmanuals, for instance, does not offer a translation service.

Click on "Download the user Manual" at the end of this Contract if you accept its terms, the downloading of the manual PANASONIC DMC-TZ70EP will begin.

Search for a user manual

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All Rights Reserved.
Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.

flag