User manual PANASONIC DMC-TZ82EP

Lastmanuals offers a socially driven service of sharing, storing and searching manuals related to use of hardware and software : user guide, owner's manual, quick start guide, technical datasheets... DON'T FORGET : ALWAYS READ THE USER GUIDE BEFORE BUYING !!!

Sponsored Links

If this document matches the user guide, instructions manual or user manual, feature sets, schematics you are looking for, download it now. Lastmanuals provides you a fast and easy access to the user manual PANASONIC DMC-TZ82EP. We hope that this PANASONIC DMC-TZ82EP user guide will be useful to you.

Lastmanuals help download the user guide PANASONIC DMC-TZ82EP.


PANASONIC DMC-TZ82EP : Download the complete user guide (10279 Ko)

Manual abstract: user guide PANASONIC DMC-TZ82EP

Detailed instructions for use are in the User's Guide.

[. . . ] Optagetilstand: Tildelingsskærmen for funktioner for [Indstilling til optagelse] vises Afspilningstilstand: Tildelingsskærmen for funktioner for [Indstilling til gengivelse] vises ••I visse tilfælde kan tildelingsskærmen for funktioner ikke vises afhængigt af tilstanden eller visningsskærmen 70 DVQP1255 Basale betjeninger Tildeling af ofte anvendte funktioner til knapperne (Funktionsknapper) Brug af funktionsknapperne under optagelse Tryk på funktionsknappen for at bruge den tildelte funktion. TZ100/TZ101 : Intelligent Auto Plus-funktion TZ80/TZ81/TZ82 : Intelligent Auto-funktion  ] TZ100/TZ101 TZ80/TZ81/TZ82 2 Ret kameraet mod motivet ••Når kameraet identificerer den optimale scene, bliver ikonet for hver enkelt scene blåt i 2 sekunder, hvorefter det skifter til den normale røde indikering. TZ100/TZ101 Drej på den bageste drejeknap for at justere baggrundens defokuseringstilstand Drej på kontroldrejeknappen for at justere defokuseringsgraden af baggrunden TZ80/TZ81/TZ82 250 125 2. –■Med betjeninger på berøringsskærmen Tryk på [   ] Tryk på [   ] for at få vist indstillingsskærmen Træk i eksponeringsmåleren for at indstille sløringen •• Tryk på [MENU/SET] for at vende tilbage til optageskærmen. [. . . ] : A (ravgul: orangeagtige farver) : G (grøn: grønlige farver) 3 4 Tryk på [MENU/SET] Tryk på [MENU/SET] for at anvende indstillingen •• Du kan også trykke lukkerknappen halvt ind for at indstille hvidbalancen. —●Når du udfører finindstillinger af hvidbalancen mod siden for A (ravgul) eller B (blå), ændres farven ●●Når du udfører finindstillinger af hvidbalancen mod siden for G (grøn) eller M (magenta), bliver [+] ●●Indstillingerne forbliver effektive, når der tages billeder med blitz. Tryk på [MENU/SET] Tryk på [MENU/SET] for at anvende indstillingen •• Du kan også trykke lukkerknappen halvt ind for at indstille hvidbalancen. ] er indstillet •• Ved brug af [Interval-optagelse] 138 DVQP1255 Indstillinger for billedkvalitet og farver Sådan indstiller du billedkvalitet og -størrelse Ændring af billedformatet for stillbilleder Optagetilstand: Dette gør dig i stand til at vælge billedernes billedformat i forhold til udskrivning eller afspilningsmetode. † [Optag] → [Billedformat] [4:3] [3:2] [16:9] [1:1] Billedformat for et 4:3 TV Billedformat for standardfilmkameraer Billedformat for højdefinitions-tv osv. Lampe] → [ON] / [OFF] Tænder for AF-hjælpelampen, når lukkerknappen trykkes halvt ned, hvis det er for mørkt til at foretage fokusering. Er for meget kontrast med motivet, og du ikke kan opnå passende eksponering (AE-lås), eller når du ønsker at optage et stillbillede komponeret med motivet uden for AF-området (AF-lås). Er for meget kontrast med motivet, og du ikke kan opnå passende eksponering (AE-lås), eller når du ønsker at optage et stillbillede komponeret med motivet uden for AF-området (AF-lås). €• Manuel eksponeringsfunktion 176 DVQP1255 Justering af fokus og lysstyrke (eksponering) Fotografering med eksponeringskompensation Optagetilstand: Korrigerer eksponeringen, hvis der er baggrundslys eller hvis motivet er for mørkt eller for lyst. 1 2 Tryk på [   ]-knappen (   ) Drej på den bageste drejeknap for at kompensere for eksponeringen Drej på kontroldrejeknappen for at kompensere for eksponeringen TZ80/TZ81/TZ82 TZ100/TZ101 TZ100/TZ101 TZ80/TZ81/TZ82 Værdi for eksponeringskompensation Undereksponeret Optimal eksponering Juster eksponeringen mod [+]-retningen Juster eksponeringen mod [-]-retningen TZ100/TZ101 TZ80/TZ81/TZ82 Overeksponeret Juster eksponeringen mod [+]-retningen Juster eksponeringen mod [-]-retningen 177 DVQP1255 Justering af fokus og lysstyrke (eksponering) Fotografering med eksponeringskompensation 3 Tryk på [MENU/SET] for at indstille ••Du kan også trykke lukkerknappen halvt ind for at indstille. 180 DVQP1255 Justering af fokus og lysstyrke (eksponering) Indstilling af ISO-følsomheden Indstililng af den øvre grænse for ISO-følsomhed Optagetilstand: Du kan indstille den øvre grænse for ISO-følsomhed, når ISO-følsomhed er indstillet til [AUTO] eller [   ]. ] (Funktionen Scene guide) •• Under filmsekvensoptagelse Indstilling af den gradvise værdi for ISO-følsomhed Optagetilstand: Du kan ændre indstillingen for at forøge ISO-følsomheden med 1 EV eller 1/3 EV. €•Ved brug af [Lyskomposition] (→287) anbefales det at anvende et stativ, eller anvende en smartphone i stedet for lukkeren, og anvende fjernoptagelse (→312) for ar kontrollere kamerarystelser. 196 DVQP1255 Optagelse af 4K-fotos Sådan tager du 4K-fotos ■■4K-fotofunktionens begrænsninger Visse begrænsninger er gældende for nogle optagefunktioner, menuposter og andre indstillinger for at optimere indstillingerne for 4K-fotooptagelse. 208 DVQP1255 Lukker- og fremføringsindstillinger Fotografering med selvudløser 4 Tryk lukkerknappen halvt ind for at fokusere, og tryk helt ind for at påbegynde optagelse ••Fokus og eksponeringen fastsættes, når lukkerknappen trykkes halvt ned. For at optage kontinuerligt skal du trykke lukkerknappen halvvejs ned for at få vist optageskærmen. Starttiden for optagelse og time-lapse for at tage stillbilleder automatisk. —●[Interval-optagelse] sættes på pause i følgende tilfælde: •• Når batteriet løber tør for strøm •• Når kameraet slukkes Hvis dette sker under optagelse [Interval-optagelse], kan du genstarte handlingen ved at udskifte batteri eller kort i pausetilstanden og tænde for kameraet. €•Når du slukker for kameraet under optagelse, vises der en meddelelse om genstart af optagelse, når du tænder for kameraet. ] [MENU/SET] 5 Indstil slutbilledet for beskæring ••Gør det samme som i trin 4 for at indstille slutbilledets position og størrelse*1, så det matcher bevægelsen i det billede, som du ønsker at optage (se nedenfor). —●Denne funktion er ikke disponibel i følgende tilfælde: •• I manuel fokus •• Ved brug af digital zoom 264 DVQP1255 Optagelse af filmsekvenser Brug af menuen [Film] Se (→65) for indstillingsprocedurerne for menuen [Film]. 265 DVQP1255 Optagelse af filmsekvenser Brug af menuen [Film] Se (→65) for indstillingsprocedurerne for menuen [Film]. [. . . ] Når der anvendes et trebenet eller et etbenet stativ 401 DVQP1255 I øvrigt Forholdsregler og bemærkninger for brug Personlig information Vi anbefaler, at du indstiller en Wi-Fi-adgangskode eller en Wi-Fi-funktionslås for at beskytte personlige informationer. Dette kamera sælges Der er risiko for, at kameraet overtræder radiobølgebestemmelserne, hvis det anvendes i andre lande end dem, hvor kameraet sælges, og Panasonic påtager sig intet ansvar for eventuelle overtrædelser. opfanget Bemærk venligst at der er risiko for at data , som sendes og modtages via radiobølger , kan blive opfanget af en tredjepart. Vi anbefaler på det kraftigste, at du aktiverer kryptering i indstillingerne for dit trådløse adgangspunkt for at sikre informationernes sikkerhed. [. . . ]

DISCLAIMER TO DOWNLOAD THE USER GUIDE PANASONIC DMC-TZ82EP

Lastmanuals offers a socially driven service of sharing, storing and searching manuals related to use of hardware and software : user guide, owner's manual, quick start guide, technical datasheets...
In any way can't Lastmanuals be held responsible if the document you are looking for is not available, incomplete, in a different language than yours, or if the model or language do not match the description. Lastmanuals, for instance, does not offer a translation service.

Click on "Download the user Manual" at the end of this Contract if you accept its terms, the downloading of the manual PANASONIC DMC-TZ82EP will begin.

Search for a user manual

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All Rights Reserved.
Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.

flag