User manual PHILIPS 231B4LPYCS

Lastmanuals offers a socially driven service of sharing, storing and searching manuals related to use of hardware and software : user guide, owner's manual, quick start guide, technical datasheets... DON'T FORGET : ALWAYS READ THE USER GUIDE BEFORE BUYING !!!

Sponsored Links

If this document matches the user guide, instructions manual or user manual, feature sets, schematics you are looking for, download it now. Lastmanuals provides you a fast and easy access to the user manual PHILIPS 231B4LPYCS. We hope that this PHILIPS 231B4LPYCS user guide will be useful to you.

Lastmanuals help download the user guide PHILIPS 231B4LPYCS.


PHILIPS 231B4LPYCS : Download the complete user guide (5074 Ko)

Manual abstract: user guide PHILIPS 231B4LPYCS

Detailed instructions for use are in the User's Guide.

[. . . ] 231B4LP www. philips. com/welcome SK Návod na obsluhu Zákaznícka služba a záruka Riešenie problémov a často kladené otázky 1 36 41 Obsah 1. Dôležité  1 1. 1 Bezpečnostné opatrenia a údržba  1 1. 2 Popis symbolov  2 1. 3 Likvidácia výrobku a obalového materiálu  3 2. Inštalácia monitora  4 2. 1 Inštalácia  4 2. 2 Obsluha monitora  5 2. 3 Demontovane zostavy základne pre montáž typu VESA  7 3. Optimalizácia obrazu  10 3. 1 SmartImage  10 3. 2 SmartContrast  11 3. 3 Systém SmartControl Premium od spoločnosti Philips  11 3. 4 Systém SmartControl Premium od spoločnosti Philips  18 4. Technické údaje  24 5. Technické údaje  25 5. 1 Rozlíšenie a predvolené režimy  27 6. Správa napájania  28 7. Regulačné informácie   29 8. Zákaznícka služba a záruka  35 8. 1 Zásady spoločnosti Philips pre chybné obrazové body plochých monitorov  35 8. 2 Zákaznícka služba a záruka  37 9. Riešenie problémov a často kladené otázky  40 9. 1 Riešenie problémov  40 9. 2 Často kladené otázky ohľadne systému SmartControl Premium  41 9. 3 Všeobecné časté otázky  42 1. Dôležité 1. Dôležité Elektronický návod na obsluhu je určený pre každého, kto používa monitor značky Philips. Skôr ako začnete svoj monitor používať, nájdite si čas na preštudovanie tohto návodu na obsluhu. Obsahuje dôležité informácie a poznámky týkajúce sa obsluhy vášho monitora. [. . . ] 24 Hore uvedené obrázky slúžia len ako pomôcka Ako zmeniť nastavenia Pokiaľ technológia PowerSensor nefunguje správne v rámci alebo mimo rámca predvoleného rozsahu, jemné doladenie vykonajte nasledujúcim spôsobom: • Stlačte aktivačný kláves technológie PowerSensor • Na lište pre nastavenia nájdete predvolenú polohu „3“. • Zmeňte nastavenie pre zistenie prítomnosti technológiou PowerSensor na Setting 4 (Nastavenie 4) a stlačte OK. • Vyskúšajte nové nastavenia a overte, že technológia PowerSensor správne zisťuje vašu aktuálnu polohu. 4. PowerSensor™ • Funkcia PowerSensor bol a navrhnutá, aby fungovala len v režime Landscape (Na šírku) (horizontálna poloha). Po zapnutí funkcie PowerSensor dôjde k automatickému vypnutiu monitora ak sa používa režim Portrait (Na výšku) (90 stupňov/vertikálna poloha); monitor sa automaticky zapne, ak sa obnoví predvolená poloha Landscape (Na šírku). Poznámka Manuálne vybraný režim pre technológiu PowerSensor zostane v prevádzke, pokiaľ a dokiaľ ho opätovne neupravíte, alebo dokiaľ neobnovíte predvolený režim. Pokiaľ zistíte, že technológia PowerSensor je z akéhokoľvek dôvodu nadmerne citlivá na pohyb v blízkosti, nastavte prosím nižšiu silu signálu. 25 5. Technické údaje 5. Technické údaje Obraz/displej Typ panela monitora Podsvietenie Veľkosť panela Pomer strán Rozstup obrazových bodov Jas SmartContrast Kontrastný pomer (typ. ) Čas odozvy (typický) Optimálne rozlíšenie Uhol zobrazenia Farby displeja Vertikálna frekvencia obnovovania Horizontálny kmitočet sRGB Pripojiteľnosť Vstup signálu USB Vstupný signál Zvukový vstup/výstup Vybavenie a vlastnosti Vstavaný reproduktor Vymoženosti pre používateľa Jazyky OSD Iné vymoženosti Kompatibilita s funkciou Plug and Play Stojan Naklonenie Otočenie Nastavenie výšky Napájanie Režim zapnutia Režim zapnutia (režim ECO) Spotreba energie (Spôsob skúšania podľa programu EnergyStar 5. 0) Štandardná prevádzka LCD LED 23" W (58, 4cm) 16:9 0, 265 x 0, 265 mm 250 cd/m² 20. 000. 000:1 1000:1 5 ms 1920 x 1080 pri 60 Hz 170° (H) / 160° (V) pri C/R > 10 16, 7 m 56 Hz - 75 Hz 64 kHz - 83 kHz ÁNO DVI (digitálny), VGA (analógový), DisplayPort (voliteľný) USB 2. 0 x 2 Oddelená synchronizácia, synchronizácia na zelenej Vstup zvuku z PC, výstup zo slúchadiel 1, 5W Angličtina, francúzština, nemčina, španielčina, taliančina, ruština, zjednodušená čínština, portugalčina Montážna zostava VESA (100×100 mm), Zámka typu Kensington DDC/CI, sRGB, Windows 7/Vista/XP, Mac OSX, Linux -5 / +20 -65 / +65 110 mm 26, 2W (typ. ), 36, 9 W (max. ) 15, 3W (typ. ) Striedavé vstupné Striedavé vstupné napätie pri 100 V napätie pri 115 V AC, 50 Hz AC, 60 Hz 24, 2 W (typická) 24, 1 W (typická) 26 Striedavé vstupné napätie pri 230 V AC, 50 Hz 23, 9 W (typická) 5. Technické údaje Spánok (Pohotovosť) Nesvieti Odvádzanie tepla* Normálna prevádzka Spánok (Pohotovosť) Nesvieti LED indikátor napájania PowerSensor Zdroj napájania Rozmery Výrobok so stojanom (š x v x h) Výrobok bez stojana (š x v x h) Hmotnosť Výrobok so stojanom Výrobok bez stojana Výrobok vrátane balenia Prevádzkové podmienky Rozsah teplôt (prevádzkový) Rozsah teplôt (nie prevádzkový) Relatívna vlhkosť MTBF Ochrana životného prostredia ROHS EPEAT Balenie Špecifické látky EnergyStar Zhoda a normy Regulačné schválenia Skrinka Farby Povrchová úprava Poznámka 0, 3 W (typ. ) 0, 3W (typ. ) 0, 3 W (typ. ) 0 W (typ. ) 0 W (typ. ) 0 W (typ. ) Striedavé vstupné Striedavé vstupné Striedavé vstupné napätie pri 100 V napätie pri 115 V napätie pri 230 V AC, 50 Hz AC, 60 Hz AC, 50 Hz 82, 59 BTU/hod. Zapnutý režim: Biely, pohotovostný režim/režim spánok: Biely (blikajúci) 5, 2W (typ. ) Zabud. , 100-240 V AC, 50-60Hz 547, 4 x 507, 3 x 227, 3 mm 547, 4 x 342, 8 x 60, 1 mm 4, 9 kg 3, 1 kg 7, 0 kg 0°C až 40°C -20°C až 60°C 20% až 80% 30. 000 hodín ÁNO Zlatý (www. epeat. net) 100% recyklovateľné Skrinka je neobsahuje BFR v rozsahu 100% ÁNO Značka CE, trieda B podľa FCC, SEMKO, UL/cUL, BSMI, GOST, TCO Certified Edge, TUV-GS, TUV-ERGO čierny/strieborný Textúra 1. EPEAT Gold alebo Silver platí jedine pre krajiny, kde spoločnosť Philips výrobok zaregistruje. Informácie o stave registrácie vo svojej krajine nájdete na stránke www. epeat. net. 2. Tieto údaje podliehajú zmenám bez upozornenia. Navštívte stránku www. philips. com/support a stiahnite si najnovšiu verziu letáku. Technické údaje 5. 1 Rozlíšenie a predvolené režimy Maximálne rozlíšenie 1920 x 1080 @ 60 Hz (analógový vstup) 1920 x 1080 @ 60 Hz (digitálny vstup) Odporúčané rozlíšenie 1920 x 1080 @ 60 Hz (digitálny vstup) H. frekvencia (kHz) 31, 47 31, 47 35, 00 37, 86 37, 50 37, 88 46, 88 48, 36 60, 02 44, 77 63, 89 79, 98 55, 94 70, 64 65, 29 67, 50 Rozlíšenie 720 x 400 640 x 480 640 x 480 640 x 480 640 x 480 800 x 600 800 x 600 1024 x 768 1024 x 768 1280 x 720 1280 x 1024 1280 x 1024 1440 x 900 1440 x 900 1680 x 1050 1920 x 1080 V. frekvencia (Hz) 70, 09 59, 94 66, 67 72, 81 75, 00 60, 32 75, 00 60, 00 75, 03 59, 02 60, 86 75, 03 59, 89 74, 98 59, 95 60, 00 Poznámka Prosím, uvedomte si, že váš displej najlepšie funguje pri prirodzenom rozlíšení 1920 x 1080 @ 60 Hz. Najlepšiu kvalitu zobrazenia dosiahnete pri tomto odporúčanom rozlíšení. 28 6. Správa napájania 6. Správa napájania Ak máte vo svojom počítači nainštalovanú zobrazovaciu kartu alebo softvér kompatibilné so štandardom VESA DPM, monitor dokáže počas doby, keď sa nepoužíva automaticky znížiť svoju spotrebu. Ak sa zistí vstupný signál z klávesnice, myši alebo iného vstupného zariadenia, monitor sa automaticky „zobudí”. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené spotreba elektrickej energie a signalizácia tejto funkcie automatickej úspory energie: Popis spotreby elektrickej energie Režim VESA Video Horizontálna Vertikálna Spotrebovaná Farba LED synchronizácia synchronizácia energia indikátora Áno Áno 26, 2W (typ. ) 36, 9 W (max. ) 0, 3 W (typ. ) 0 W (typ. ) Biela Biela (blikajúca) VYPNUTÝ Aktívny ZAPNUTÝ Spánok VYPNUTÝ (Pohotovosť) Vypnutý VYPNUTÝ Nie - Nie - Na meranie spotreby energie týmto monitorom sa používa nasledujúce nastavenie. • Prirodzené rozlíšenie: 1920 x 1080 • Kontrast: 50% • Jas: 250 nitov • Teplota farieb: 6500 k pri úplne bielej šablóne Poznámka Tieto údaje podliehajú zmenám bez upozornenia. 29 6. Regulačné informácie 7. Regulačné informácie TCO Certified Edge Congratulations, Your display is designed for both you and the planet! Some of the Environmental features of the TCO Certified for displays: • The brand owner demonstrates corporate social responsibility and has a certified environmental management system (EMAS or ISO 14001) • Very low energy consumption both in onand standby mode minimize climate impact • Restrictions on chlorinated and brominated flame retardants, plasticizers, plastics and heavy metals such as cadmium, mercury and lead (RoHS compliance) • Both product and product packaging is prepared for recycling • The brand owner offers take-back options The requirements can be downloaded from our web site. [. . . ] 2. sRGB: sRGB – ide o štandardné nastavenie na zaistenie správnej výmeny farieb medzi rôznymi zariadeniami (napr. digitálnymi fotoaparátmi, monitormi, tlačiarňami, skenermi, atď. ) 3. User Define (Používateľom definované nastavenie): Používateľ si môže zvoliť svoje požadované nastavenie farieb na základe prispôsobenia červenej, zelenej a modrej farby. Poznámka Meranie farby svetla vyžarovanej predmetom počas jeho zahrievania. Toto meranie sa vyjadruje v rámci absolútnej stupnice (stupňov Kelvina). [. . . ]

DISCLAIMER TO DOWNLOAD THE USER GUIDE PHILIPS 231B4LPYCS

Lastmanuals offers a socially driven service of sharing, storing and searching manuals related to use of hardware and software : user guide, owner's manual, quick start guide, technical datasheets...
In any way can't Lastmanuals be held responsible if the document you are looking for is not available, incomplete, in a different language than yours, or if the model or language do not match the description. Lastmanuals, for instance, does not offer a translation service.

Click on "Download the user Manual" at the end of this Contract if you accept its terms, the downloading of the manual PHILIPS 231B4LPYCS will begin.

Search for a user manual

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All Rights Reserved.
Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.

flag