User manual SAMSUNG 3370E

Lastmanuals offers a socially driven service of sharing, storing and searching manuals related to use of hardware and software : user guide, owner's manual, quick start guide, technical datasheets... DON'T FORGET : ALWAYS READ THE USER GUIDE BEFORE BUYING !!!

Sponsored Links

If this document matches the user guide, instructions manual or user manual, feature sets, schematics you are looking for, download it now. Lastmanuals provides you a fast and easy access to the user manual SAMSUNG 3370E. We hope that this SAMSUNG 3370E user guide will be useful to you.

Lastmanuals help download the user guide SAMSUNG 3370E.


SAMSUNG 3370E : Download the complete user guide (1628 Ko)

Manual abstract: user guide SAMSUNG 3370E

Detailed instructions for use are in the User's Guide.

[. . . ] Tryk på en vilkårlig tast for at tænde for skærmen. 1 I menutilstand: Vælg Indstillinger → Telefonindstillinger → 2 Træk skyderen for at justere vibratorens intensitet for den 3 Vælg Gem. Skærmens lysstyrkeniveau vil have betydning for, hvor hurtigt telefonen bruger batterikraft. [. . . ] Du kan blive pålagt yderligere gebyrer for at sende eller modtage meddelelser, hvis du er uden for dit lokalområde. Efter at have optaget en video skal du vælge 6 Tryk på [ ] for at starte optagelsen. Underholdning 41 Ikon Funktion Slukker for FM-radioen: Vælg for at slukke for FM-radioen. Du kan tilføje et bogmærke for websider, du ofte besøger for hurtig adgang. Når du browser på internettet: Vælg → Føj til Bogmærker for at tilføje et bogmærke for den aktuelle webside. 2 Vælg Ja for at angive din foretrukne liste for et websted eller 3 Vælg Accepter for at bekræfte, at du accepterer den blog (hvis det er nødvendigt). €›Dele en fil Du skal have konti på fotodelingssider og blogs for at kunne overføre eller få vist billeder og videoklip. 2 Vælg OK for at bekræfte, at du læser lovlige informationer 3 Indtast brugernavn og adgangskode for at logge på Last. 4 Søg efter nye sange eller find shows og anmeldelser for dine 5 Vælg Last. Vælg en parret enhed, og brug følgende funktioner: ››Modtage data med den trådløse Bluetooth1 Indtast PIN-koden for den trådløse Bluetooth-funktion, og 2 Vælg Ja for at bekræfte, at du er villig til at modtage data fra den anden enhed (hvis det er nødvendigt). 1 Hvis du ønsker at overføre filer fra eller til et 2 I menutilstand: Vælg Indstillinger → Telefonindstillinger → 3 Tryk på tasten Tænd/Sluk/Afslut for at vende tilbage til inaktiv 4 Sæt et pc-datakabel (medfølger ikke) i multifunktionsstikket 5 Åbn mappen for at vise filerne. € Varighed for baggrundslys: Indstil varigheden for, hvor lang tid telefonen skal vente, før skærmens baggrundsbelysning slukkes. € Baggrund: Vælg en baggrundsbillede for den inaktive skærm • Mit tema: Vælg et farvetema for menuskærmene. € Mistede opkaldsoplysninger: Angiv, om du vil have vist opkaldsoplysninger for indgående opkald og meddelelser. [. . . ] Den maksimale SAR-værdi, der er registreret for denne model under test, er 0, 755 watt pr. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding. " Tredjepartstjenester kan på ethvert tidspunkt lukkes eller afbrydes, og Samsung giver ingen repræsentation eller garanti for, at noget indhold eller nogen tjenester vil forblive tilgængelige i en given tidsperiode. [. . . ]

DISCLAIMER TO DOWNLOAD THE USER GUIDE SAMSUNG 3370E

Lastmanuals offers a socially driven service of sharing, storing and searching manuals related to use of hardware and software : user guide, owner's manual, quick start guide, technical datasheets...
In any way can't Lastmanuals be held responsible if the document you are looking for is not available, incomplete, in a different language than yours, or if the model or language do not match the description. Lastmanuals, for instance, does not offer a translation service.

Click on "Download the user Manual" at the end of this Contract if you accept its terms, the downloading of the manual SAMSUNG 3370E will begin.

Search for a user manual

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All Rights Reserved.
Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.

flag