User manual SKIL F015

Lastmanuals offers a socially driven service of sharing, storing and searching manuals related to use of hardware and software : user guide, owner's manual, quick start guide, technical datasheets... DON'T FORGET : ALWAYS READ THE USER GUIDE BEFORE BUYING !!!

Sponsored Links

If this document matches the user guide, instructions manual or user manual, feature sets, schematics you are looking for, download it now. Lastmanuals provides you a fast and easy access to the user manual SKIL F015. We hope that this SKIL F015 user guide will be useful to you.

Lastmanuals help download the user guide SKIL F015.


SKIL F015 : Download the complete user guide (2967 Ko)

Manual abstract: user guide SKIL F015

Detailed instructions for use are in the User's Guide.

[. . . ] Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock. F) If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use an earth leakage circuit breaker. Use of an earth leakage circuit breaker reduces the risk of electric shock. 3) PERSONAL SAFETY a) Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. [. . . ] Dra ur laddarens stickpropp frn elurtaget innan rengring ? Om i elverktyget/laddaren trots exakt tillverkning och strng kontroll strning skulle uppst, br reparation utfras av auktoriserad serviceverkstad fr SKIL elverktyg -- snd in verktyget eller laddaren i odemonterat skick tillsammans med inkpsbevis till frsljaren eller till nrmaste SKIL serviceverkstad (adresser till servicestationer och sprngskisser av maskiner finns p www. Com) -- om laddaren r defekt snd in bde laddare och batteri till frsljaren eller SKIL serviceverkstad MILJ ? Elektriska verktyg, tillbehr och frpackning fr inte kastas i hushllssoporna (gller endast EU-lnder) -- enligt direktivet 2002/96/EG som avser ldre elektrisk och elektronisk utrustning och dess tillmpning enligt nationell lagstiftning ska uttjnta elektriska verktyg sorteras separat och lmnas till miljvnlig tervinning -- symbolen 9 kommer att pminna om detta nr det r tid att kassera ? Batteriet mste hllas ifrn vr milj och fr sledes inte kastas som vanligt hushllsavfall (symbolen q kommer att pminna om detta nr batteriet r slut) !Undg at bre el vrktjet med fingeren p afbryderen og srg for, at el vrktjet ikke er tndt, nr det sluttes til nettet, da dette ger risikoen for personskader. Omdrejningstal i ubelastet tilstand ? Vrktj/oplader er ikke beregnet til brug for personer (herunder brn), der har nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel p erfaring og viden, med mindre disse personer er blevet givet instruktion og supervision i brugen af vrktjet/opladeren fra en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed ? Brn m ikke lege med dette vrktj/oplader ? Fastgr emnet (det er sikrere at holde emner i en fastgringsanordning eller skruestik end med hnden) ? Hold el-vrktjet i de isolerede gribeflader, nr du udfrer arbejde, hvor indsatstilbehret eller skruen kan ramme bjede strmledninger eller el-vrktjets eget kabel (kontakt med en spndingsfrende ledning kan ogs stte el-vrktjets metaldele under spnding, hvilket kan fre til elektrisk std) ? Anvend egnede sgeinstrumenter til at finde frem til skjulte forsyningsledninger eller kontakt det lokale forsyningsselskab (kontakt med elektriske ledninger kan fre til brand og elektrisk std; beskadigelse af en gasledning kan fre til eksplosion; 26 brud p et vandrr kan fre til materiel skade eller elektrisk std) ? Bearbejd ikke asbestholdigt materiale (asbest er krftfremkaldende) ? Stv fra materiale som f. Stv fra eg og bg) isr i forbindelse med tilstningsstoffer til trbehandling; br en stvmaske og arbejd med en stvudsugningsanordning, hvor en sdan kan sluttes til ? Flg de nationale krav, hvad angr stv, for de materialer, du nsker at arbejde med ? Kontroller, at omskifter B 2 er i midterste (lst) position inden vrktjet indstilles eller der skiftes tilbehrsdele eller vrktjet bres eller lgges fra OPLADNING/BATTERIERNE ? Oplad kun batteriet i den leverede lader ? Berr ikke kontaktpunkterne i opladeren ? St ikke vrktj/opladeren/batteriet ud i regn ? Oplad ikke batteriet i fugtige eller vde omgivelser ? Opbevar vrktj/opladeren/batteriet i et lokale, hvor temperaturen ikke overstiger 40C eller falder under 0C ? Brug ikke opladeren hvis den er beskadiget; send den til et sikkerhedscheck hos et autoriseret SKIL service vrksted ? Brug ikke opladeren, hvis ledning eller stik er beskadiget; ledning eller stik br straks udskiftes p et autoriseret SKIL service vrksted ? Brug ikke batteriet hvis de er beskadiget; de br erstates straks ? Skille ikke opladeren eller batteriet ad ? Forsg ikke at oplade batterierne, som ikke kan genoplades, med opladeren FORKLARING TIL SYMBOLERNE P LADER/BATTERI 3 Ls instruktionen inden brugen 4 Benyt kun laderen indendrs 5 Dobbelt isolering (jordforbindelse undvendig) 6 Fejlsikker transformatorisolering (strmkilden er elektrisk adskilt fra transformatorens output) 7 Automatisk afbrydelse, nr laderen bliver for varm (den termiske sikring gr, og laderen er ikke mere funktionsdygtig) 8 Forkert polaritet p laderens tilslutning kan medfre fare (lad kun batteriet op med den medflgende lader) 9 Opladeren m ikke bortskaffes som almindeligt affald q Batteriet m ikke bortskaffes som almindeligt affald ? ? ? ? ? ? -- oplad batteriet i mindst 5 timer, hvorefter batteriet kan anvendes selv om det rde lys stadig er tndt (det rde lys kan krve mere end 5 timer for at slukke) !Under arbejde, hold altid om vrktjet p de gr markerede grebsomrde(r) -- hold ventilationshullerne E 2 utildkkede -- pres ikke for hrdt med vrktjet; lad vrktjet gre arbejdet for dig BETJENING ? Opladning af batteriet w -- p nye vrktj er batteriet ikke fuldt opladet -- forbind opladeren med en stikkontakt som vist p illustrationen -- den grnne lampe G tndes for at angive, at opladeren er klar til brug -- st batteriet i laderen -- den rde lampe H tndes for at angive, at batteriet bliver ladet op 27 ? Brug rigtige bits o !Brug kun skarpe bits ? Ved boring i metal -- forbor et mindre hul, nr et stort hul skal bores -- srg for at smre boret en gang imellem med olien ? Ved iskruning af en skrue nr endeflader eller i endetr br der forbores for at undg splinter i tret ? For at f optimal glde at vrktjet er det ndvendig mot ed jvn tryk p skruen, isr ved udskruning ? Ved iskruning i hrdt tr anbefales det at forbore ? Splintfri boring i tr p ? Stvfri boring i vgge a ? Stvfri boring i lofter s ? Boring i fliser uden udskridning d ? For flere tips se www. Beskyt dig selv imod virkningerne af vibrationer ved at vedligeholde vrktjet og dets tilbehr, ved at holde dine hnder varme og ved at organisere dine arbejdsmnstre MILJ ? Elvrktj, tilbehr og emballage m ikke bortskaffes som almindeligt affald (kun for EU-lande) -- i henhold til det europiske direktiv 2002/96/EF om bortskaffelse af elektriske og elektroniske produkter og gldende national lovgivning, skal brugt elvrktj indsamles separat og bortskaffes p en mde, der skner miljet mest muligt -- symbolet 9 erindrer dig om dette, nr udskiftning er ndvendig ? Batteriet kan forurene naturen og m ikke blandes med almindeligt affald (symbolet q erindrer dig om dette, nr udskiftning er ndvendig) !Nr du bruker en skjteledning som er egnet for utendrs bruk, reduseres risikoen for elektriske stt. Bruk av personlig sikkerhetsutstyr som stvmaske, sklifaste arbeidssko, hjelm eller hrselvern ?Skruer, spiker eller andre elementer i arbeidsstykket; fjernes fr man starter jobben ? Sjekk alltid at tilfrt spenningen er den samme som oppgitt p laderens merkeplate ? I tilfelle noe elektrisk eller mekanisk unormalt, sl yeblikkelig av bryteren eller ta ut laderen fra stikkontakten ? SKIL kan kun garantere et feilfritt verkty dersom original-tilbehr brukes ? Bruk kun tilbehr med et godkjent turtall som er minst like hyt som verktyets hyeste tomgangsturtall ? Verktyet/laderen m ikke brukes av barn eller personer med fysiske eller sansemessige handicap, eller som er mentalt tilbakestende, eller mangler erfaring og kunnskaper, med mindre de er under tilsyn og fr opplring i bruk av verktyet/laderen av en person som er ansvarlig for sikkerheten deres ? Srg for at barn ikke fr anledning til leke med verktyet/laderen ? Sett fast arbeidsstykket (et arbeidsstykke som er sikret med klemmer, sitter sikrere enn om det holdes fast for hnd) ? Hold elektroverktyet p de isolerte gripeflatene, hvis du utfrer arbeid der innsatstilbehret eller skruen kan treffe p skjulte strmledninger eller den egne strmledningen (kontakt med en spenningsfrende ledning kan ogs sette elektroverktyets metalldeler under spenning og fre til elektriske stt) ? Bruk egnede detektorer til finne skjulte strm-/ gass-/vannledninger, eller spr hos det lokale el-/ gass-/vannverket (kontakt med elektriske ledninger kan medfre brann og elektrisk stt; skader p en gassledning kan fre til eksplosjon; inntrenging i en vannledning forrsaker materielle skader og kan medfre elektriske stt) ? Ikke bearbeid asbestholdig material (asbest kan fremkalle kreft) ? Stv fra materialer som blyholdig maling, visse tresorter, mineraler og metall kan vre skadelig (kontakt med eller inhalering av stv kan gi allergiske reaksjoner og/ eller sykdommer i ndedrettsorganene for brukeren eller personer i nrheten); bruk stvmaske og arbeid med stvfjerningsutstyr nr det er mulig ? Visse typer stv er klassifisert som kreftfremkallende (som f. Stv fra eik og bk), spesielt sammen med tilsetningsstoffer for trebehandling; bruk stvmaske og arbeid med stvfjerningsutstyr nr det er mulig ? Flg de nasjonale krav, nr det gjelder stv for de materialer du nsker arbeide med ? Srg for at bryter B 2 er i midterste (lst) posisjon fr du utfrer innstillniger p verktyet eller skifter tilbehrsdeler eller brer eller legger verktyet bort LADING/BATTERIENE ? Lad altid batteriet med laderen som flger med ? Ikke berr kontaktene i laderen ? Utsett ikke verkty/lader/batteriet for regn ? Batteriet m ikke lades i fuktige eller vte omgivelser ? Oppbevar verkty/lader/batteriet p et sted der temperaturen ikke overstiger 40C eller faller enn 0C ? Bruk ikke laderen nr den er skadet; ta den med til et autorisert SKIL serviceverksted for en sikkerhetssjekk 30 ? Bruk ikke laderen dersom ledning eller plugg er skadet; ledning eller plugg br straks skiftes ut p et autorisert SKIL serviceverksted ? Bruk ikke batteriet nr de er skadet; de m byttes ut umiddelbart ? Demontere ikke lader eller batteriet ? Forsk ikke lade opp batterier, som ikke er oppladbare, med laderen FORKLARING AV SYMBOLER P LADER/BATTERI 3 Les instruksjonsboken fr bruk 4 Laderen skal kun brukes innendrs 5 Dobbeltisolert (ikke ndvendig med jordingsleder) 6 Sikker isolasjonstransformator (strmkilden er elektrisk adskilt fra transformatorens utgang) 7 Automatisk utkobling nr laderen blir for varm (termisk sikring lser ut og laderen kan ikke brukes) 8 Ombytting av polene ved tilkobling av laderen kan medfre fare (batteriet skal kun lades med den medflgende laderen) 9 Kast aldri lader i husholdningsavfallet q Kast aldri batteriet i husholdningsavfallet BRUK ? Batteriopplading w -- batteriet er ikke fullt oppladet p nye verkty -- kople laderen med en stikkontakt som vist -- grnt lys G sls p, og indikerer at laderen er klart til bruk -- sett batteriet i laderen -- rdt lys H sls p, og indikerer at batteriet blir ladet -- lad batteriet i minst 5 timer, deretter kan batteriet brukes selv om det rde lyset fremdeles kan vre tent (det rde lyset kan trenge mer enn 5 timer for sl seg av) !Under arbeid, hold verktyet alltid i grtt(gre) grepsomrde(r) -- hold ventilasjonspningen E 2 utildekket -- ikke utv for meget press p verktyet; la verktyet gjre jobben for deg ? Vi erklrer som eneansvarlig at produktet som beskrives under "Tekniske data" stemmer overens med flgende normer eller normative dokumenter: EN 60335, EN 61000, EN 60745, EN 55014, jf. Ta ut laderen fra stikkontakten fr rengjring ? Hvis elektroverktyet/laderen til tross for omhyggelige produksjons- og kontrollmetoder en gang skulle svikte, m reparasjonen utfres av et autorisert serviceverksted for SKIL-elektroverkty -- send verktyet eller laderen i montert tilstand med kjpsbevis til leverandren eller nrmeste SKIL serviceverksted (adresser liksom service diagram av verktyet finner du p www. Beskytt deg selv mot virkningene av vibrasjoner ved vedlikeholde verktyet og utstyret, holde hendene varme og organisere arbeidsmten din MILJ Akkuruuvinvnnin/ 2016/2017 -porakone ? Koneet on tarkoitettu poraamiseen puuhun, metalliin, tilleen, kiveen, keramiikkaan ja muoviin sek ruuvinvntn puuhun ? Tm tykalua ei ole tarkoitettu ammattikyttn ? Lue ja silyt tm ohjekirja 3 ? Kast aldri elektroverkty, tilbehr og emballasje i husholdningsavfallet (kun for EU-land) -- i henhold til EU-direktiv 2002/96/EF om kasserte elektriske og elektroniske produkter og direktivets iverksetting i nasjonal rett, m elektroverkty som ikke lenger skal brukes, samles separat og returneres til et miljvennlig gjenvinningsanlegg -- symbolet 9 er ptrykt som en pminnelse nr utskiftning er ndvendig ? Batteriet m oppbevares adskilt fra milj og m ikke kastes som vanlig husholdningsavfall (symbolet q er ptrykt som en pmindelse for riktig avhendelse av batteriet nr ndvendig) !INSTRUES DE SEGURANA PARA APARAFUSADORAS/BERBEQUIMS SEM FIO ? Evite danificar a ferramenta em superfcies com pregos ou parafusos; remova-os antes de comear a trabalhar ? Certifique-se sempre de que a tenso de alimentao est de acordo com a tenso indicada na placa de identificao do carregador ? Em caso de anomalias elctricas ou mecnicas, desligue imediatamente a ferramenta ou desligue o carregador da fonte de corrente ? A SKIL s pode garantir um funcionamento perfeito da ferramenta, quando utilizada com os acessrios originais ? Utilize apenas acessrios com um nmero de rotao admissvel no mnimo to alto como o mais alto nmero de rotao em vazio da ferramenta ? A ferramenta/o carregador no deve ser utilizada/o por pessoas (incluindo crianas) com deficincias fsicas, sensoriais ou mentais, ou falta de experincia e conhecimentos, excepto se tiverem superviso ou receberem instruo relacionada com a utilizao da ferramenta/do carregador por uma pessoa responsvel pela sua segurana ? Certifique-se de que as crianas no brincam com a ferramenta/o carregador ? Fixe a pea de trabalho (uma pea de trabalho fixa com dispositivos de fixao ou num torno fica melhor fixa do que manualmente) ? Segurar a ferramenta elctrica pelas superfcies de punho isoladas ao executar trabalhos durante os quais o acessrio ou o parafuso possam atingir cabos elctricos escondidos ou o prprio cabo de rede (o contacto com um cabo sob tenso tambm pode colocar sob tenso as peas metlicas do aparelho e levar a um choque elctrico) ? Utilizar detectores apropriados para detectar tubos e cabos de alimentao escondidos, ou consulte a firma de alimentao local (o contacto com um cabo elctrico pode levar a incndio e choque elctrico; a danificao de um cano de gs pode levar exploso; a penetrao de uma tubulao de gua provoca danos materiais ou pode provocar um choque elctrico) ? No processar material que contenha asbesto (asbesto considerado como sendo cancergeno) ? O p do material, como tinta com chumbo, algumas espcies de madeira, minerais e metais, pode ser prejudicial (contacto ou inalao do p pode provocar reaces alrgicas e/ou doenas respiratrias ao operador ou s pessoas presentes); use mscara respiratria e trabalhe com um dispositivo de extraco de p quando ligado a ? Determinados tipos de p so classificados como substncias cancergenas (como p de carvalho e faia), em especial, juntamente com aditivos para acondicionamento da madeira; use mscara respiratria e trabalhe com um dispositivo de extraco de p quando ligado a ? Siga o regulamento nacional quanto a extrao de p, em funo dos materiais que vo ser utilizados ? Assegure-se que o comutador B 2 est na posio intermdia (de bloqueado) antes de efectuar ajustes na ferramenta ou substituir acessrios assim como quando transportar ou armazenar a ferramenta CARGA/BATERIAS ? Recarregue a bateria s com o carregador que fornecido com a ferramenta ? No toque nos terminais do carregador ? No exponha a ferramenta/carregador/bateria chuva ? No carregue a bateria em locais molhados ou hmidos ? Guarde a ferramenta/carregador/bateria em locais onde a temperatura no exceda os 40C ou baixe os 0C ? No utilize o carregador se estiver danificado; levo-o a um dos Postos de Assistncia autorizados SKIL para proceder a um teste ? No utilize o carregador caso o fio ou tomada estejam danificados; quer o fio, quer a tomada devero ser imediatamente substituidos num dos Postos de Assistncia autorizados SKIL ? No utilize baterias danificadas; devem ser substituidas imediatamente ? No desmonte o carregador ou a bateria ? No tente recarregar baterias no recarregveis com o carregador EXPLICAO DOS SMBOLOS DO CARREGADOR/ BATERIA 3 Leia o manual de instrues antes de utilizar o equipamento 4 Utilize apenas o carregador dentro de casa 5 Isolamento duplo (nenhum fio de terra necessrio) 6 Transformador com isolamento de segurana contra falhas (a fonte de alimentao separada electricamente da sada do transformador) 7 Encerramento automtico quando o carregador ficar muito quente (o fusvel trmico rebenta e o carregador fica inutilizado) 8 A polaridade incorrecta da ligao do carregador pode provocar perigo (carregue a bateria apenas com o carregador fornecido) 9 No deite o carregador no lixo domstico q No deite a bateria no lixo domstico ? ? ? ? ? ? -- ligar o carregador fonte de corrente como ilustrado -- a luz verde G acende a indicar que o carregador est pronto a funcionar -- introduza a bateria no carregador -- a luz vermelha H acende a indicar que a bateria est a ser carregada -- carregue a bateria durante pelo menos 5 horas, aps este perodo, pode utilizar a bateria mesmo que a luz vermelha ainda esteja ligada (a luz vermelha poder requerer mais 5 horas para se desligar) !ve pili sat?c?n?za veya SKIL servis istasyonuna gnderin EVRE ? Elektrikli aletlerini, aksesuarlar?elektrikli aletleri, elektrik ve elektronikli eski cihazlar hakk?ndaki 2002/96/EC Avrupa ynergelerine gre ve bu ynergeler ulusal hukuk kurallar?na gre uyarlanarak, ayr?ve evre ?artlar?na uygun bir ?ekilde tekrar de?erlendirmeye gnderilmelidir -- sembol 9 size bunu an?msatmal?d?r ? Batarya evre koruma hkmlerine uygun olarak tasfiye edilmeli, ev plerine kar??mamal?d?r (sembol q size bunu an?msatmal?d?r) !?i/sau de a introduce acumulatorul n scula electric?, de a o ridica sau de a o transporta, asigura?i v?Nu permite?i persoanelor care nu sunt familiarizate cu ma?ina sau care n-au citit prezentele instruc?iuni, s?PENTRU MA?INA DE G?URIT/?URUBELNI?A CU ACUMULATORI ? Evita?i daunele provocate de ?uruburi, ?inte ?i alte elemente din timpul lucrului; nl?tura?i aceste elemente nainte de a trece la ac?iune ? Verifica?i ntotdeauna dac? [. . . ] dr?gnoje arba ?lapioje aplinkoje ? Patalpos, kurioje laikomas prietaisas, akumuliatori?kroviklis ar akumuliatorius, temperat?ra neturi vir?yti 40C ir neturi b?ti ?emesn?, nei 0C ? Nenaudokite pa?eist?? Jei elektros laidas arba ki?tukas yra pa?eisti, nenaudokite kroviklio, bet pakeiskite laid?baterij?, jas b?tina tuoj pat pakeisti ? Nem?ginkite ardyti akumuliatori? [. . . ]

DISCLAIMER TO DOWNLOAD THE USER GUIDE SKIL F015

Lastmanuals offers a socially driven service of sharing, storing and searching manuals related to use of hardware and software : user guide, owner's manual, quick start guide, technical datasheets...
In any way can't Lastmanuals be held responsible if the document you are looking for is not available, incomplete, in a different language than yours, or if the model or language do not match the description. Lastmanuals, for instance, does not offer a translation service.

Click on "Download the user Manual" at the end of this Contract if you accept its terms, the downloading of the manual SKIL F015 will begin.

Search for a user manual

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All Rights Reserved.
Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.

flag