User manual SMEG A1BL-9

Lastmanuals offers a socially driven service of sharing, storing and searching manuals related to use of hardware and software : user guide, owner's manual, quick start guide, technical datasheets... DON'T FORGET : ALWAYS READ THE USER GUIDE BEFORE BUYING !!!

Sponsored Links

If this document matches the user guide, instructions manual or user manual, feature sets, schematics you are looking for, download it now. Lastmanuals provides you a fast and easy access to the user manual SMEG A1BL-9. We hope that this SMEG A1BL-9 user guide will be useful to you.

Lastmanuals help download the user guide SMEG A1BL-9.


SMEG A1BL-9 : Download the complete user guide (4119 Ko)

Manual abstract: user guide SMEG A1BL-9

Detailed instructions for use are in the User's Guide.

[. . . ] € Brugen af dette apparat er tilladt for børn fra 8 år og for personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne eller med manglende erfaring eller kendskab, så længe de hjælpes eller vejledes af voksne personer, som er ansvarlige for deres sikkerhed. [. . . ] Hvis man går ud af indstillingsskærmen for timeren vises symbolet øverst til venstre for at angive, at en timer er aktiveret. Hvis man aktiverer en funktion efter at have indstillet en timertid, anvendes denne tid automatisk som timer for funktionen, undtaget ved enkelte særlige funktioner, automatiske programmer og personlige opskrifter. 140 Anvendelse Afslutning af et program Den angivne tid tager ikke højde for tiden for opnåelse af den rette temperatur. Ukorrekt anvendelse Risiko for skader på apparatet • Bøj ikke modstanden for meget under rengøringen. Indstilling af funktionen Vapor Clean Hvis den indvendige temperatur overstiger den foreskrevne for rengøringscyklussen Vapor clean, standses cyklussen øjeblikkeligt, og displayet viser teksten “Indvendig temperatur for høj afvent afkøling”. For en bedre hygiejne og for at undgå at madvarerne får en ubehagelig lugt, skal man udføre en tørring af ovnrummet ved hjælp af en ventilationsfunktion på 160 °C i ca. 1Gastilslutning Gasudslip Fare for eksplosion • Efter hvert indgreb skal det kontrolleres, at stramningsmomentet for gastilslutningerne er på mellem 10 og 15 Nm. • Såfremt det kræves , skal man anvende en trykregulator i overensstemmelse med den gældende standard. [. . . ] € Drej blussenes knapper til positionen for minimum flamme og observer flammens stabilitet for hver brænder, enkeltvist og alle sammen på en gang. [. . . ]

DISCLAIMER TO DOWNLOAD THE USER GUIDE SMEG A1BL-9

Lastmanuals offers a socially driven service of sharing, storing and searching manuals related to use of hardware and software : user guide, owner's manual, quick start guide, technical datasheets...
In any way can't Lastmanuals be held responsible if the document you are looking for is not available, incomplete, in a different language than yours, or if the model or language do not match the description. Lastmanuals, for instance, does not offer a translation service.

Click on "Download the user Manual" at the end of this Contract if you accept its terms, the downloading of the manual SMEG A1BL-9 will begin.

Search for a user manual

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All Rights Reserved.
Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.

flag