User manual SONY CMT-G2NIP

Lastmanuals offers a socially driven service of sharing, storing and searching manuals related to use of hardware and software : user guide, owner's manual, quick start guide, technical datasheets... DON'T FORGET : ALWAYS READ THE USER GUIDE BEFORE BUYING !!!

Sponsored Links

If this document matches the user guide, instructions manual or user manual, feature sets, schematics you are looking for, download it now. Lastmanuals provides you a fast and easy access to the user manual SONY CMT-G2NIP. We hope that this SONY CMT-G2NIP user guide will be useful to you.

Lastmanuals help download the user guide SONY CMT-G2NIP.


SONY CMT-G2NIP : Download the complete user guide (3867 Ko)

You may also download the following manuals related to this product:

   SONY CMT-G2NIP (4311 ko)
   SONY CMT-G2NIP QUICK START GUIDE (1295 ko)

Manual abstract: user guide SONY CMT-G2NIP

Detailed instructions for use are in the User's Guide.

[. . . ] For at forhindre brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for dryp eller sprøjt, og der må ikke anbringes genstande, der indeholder væsker, f. Men illustrationer af en bestemt model, som kan have andre funktioner, bruges dog også i denne vejledning for at forklare den pågældende funktion. [. . . ] € Når du trykker på ENTER efter at have indtastet værdien for ”Port Number”, vises bekræftelsesskærmen. Du har brug for følgende miljø for at bruge funktionerne Home Network, Music Service og PARTY STREAMING. € Når du trykker på ENTER efter at have indtastet værdien for ”Secondary DNS”, vises skærmen med proxyindstillinger. € Når du trykker på ENTER efter at have indtastet værdien for ”Port Number”, vises bekræftelsesskærmen. Se betjeningsvejledningen eller hjælpen til de respektive enheder eller programmer for at få oplysninger om indstillinger for andre serverenheder. Se betjeningsvejledningen eller hjælpen til serveren angående oplysninger om indstillinger eller funktioner for Wake-on-LAN for din server. [iOS-enhed] Betjening og streaming Betjening Kompatible iPod-/iPhone-/iPadmodeller iPod touch 2G, iPod touch 3G, iPod touch 4G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPad, iPad2 (der kører iOS 4. Se ”Sådan indstilles adgangstilladelse for enhederne” (side 56) for at få flere oplysninger om indstilling af adgangstilladelse. 55DK Sådan indstilles adgangstilladelse for enhederne Du kan indstille adgangstilladelse for en enhed på enhedslisten. € Følgende vises ikke: – den samlede afspilningstid for en MP3-disk og USB-enhed – resterende spilletid for en MP3-fil. Displaytilstand Strømbesparende tilstand*3) Ur*4 *1 Når anlægger er slukket*2 Slukkes displayet for at spare strøm. € den samlede afspilningstid og det samlede antal spor på CD-DA-disken (kun hvis afspilningstilstanden Normal er valgt, og afspilleren er stoppet) Bemærkninger til DAB-/DAB+-oplysninger på displayet (kun CMT-G2BNiP) Der vises også følgende: – op til 8 tegn for servicenavnet, op til 128 tegn for DLS (Dynamic Label Segment) og op til 16 tegn for pakkeetiketten. [. . . ] 77DK Indeks A AAC 76 Adgangspunkt 23 Adgangstilladelse 55 Afspilningstilstand 51 Afspilningstimer 59 AirPlay 47 Alfabetisk søgning 53 Antenne til trådløst lokalnetværk 19 Automatisk standby 21 H Home Network, funktion 36 Lytte 40 Serverindstilling 36 Yderligere netværksindstillinger 54 Højttalerfødder 18 M MAC-adresse 76 Medfølgende tilbehør 10 Menubetjening 15 MP3 28 Musik Services Forudindstillet 43 Valgmenu 43 Musiktjenester 42 I Indstillingen Manual Adgangspunkt 25 IP-adresse 24, 27 Proxyserver 24, 27 Indstillinger Adgangstilladelse 55 Display 60 Lyd 57 Netværkstilslutning 22 Server 36 Timer 58 Ur 20 Windows 7 37 Windows Vista/XP 38 Yderligere netværksindstillinger 54 Internet 42 IP-adresse 24, 27, 76 iPod/iPhone 19, 33 Dock-adaptere 19 Lytte 33 Oplade 33 Understøttede modeller 75 N Navn på enheden Omdøbe 56 Netværksindstillinger 22 Kabelforbundet 26 Kontrollere 54 Tilslutningsmetode 22 Trådløs 23 Yderligere indstillinger 54 Netværksnavn 23 Netværksstandby 54 Nøgleord 53 B Bas 57 C CD 28 D DAB-stueantenne 17 DAB-tuner 30 Dele og knapper 11 Diskant 57 DLNA 8 DNS 76 O Opdatering 49 Oplysninger om displayet 60 Oprettelse af programmer 52 F Fast IP-adresse 24, 27 Fejlfinding 61 Fjernbetjening 12 FM-stueantenne 17 FM-tuner 30 Forholdsregler 70 Forudindstillet Musik Services 43 Tuner 31 Funktioner 8 P PARTY STREAMING 45 Deltage 46 Starte 45 Yderligere indstilling 56 Programmeret afspilning 28, 35, 51 Proxyserver 24, 27, 76 K Kabelforbundet netværk 26 L Listebetjening 15 Lydeffekt 57 Lydformat 34, 40 Lydkilder Tilgængelige 8 G Gentaget afspilning 28, 34, 41, 51 R Redigere Enhedsliste 55 Serverliste 39 Registreringskode 44 78DK S Server 36 Liste 39 Lydformat 40 Lytte 40 Opdatere 39 Slette 39 Windows 7 37 Windows Vista/XP 38 Serverliste Opdatere 39 Slette 39 Signalstyrkeindikator for trådløst lokalnetværk 19 Sikkerhedsnøgle 76 Sleeptimer 58 SSID 23, 76 Standardgateway 24, 27 Standbyindikator Farve 11 Unormal tilstand 61 U Ur 20 USB-enhed 34 V Vilkårlig afspilning 28, 35, 41, 51 W Wake-on-LAN 40 Websted for kundesupport 61 WEP 76 Windows 7 37 Windows Media Player 11 38 Windows Media Player 12 37 Windows Vista/XP 38 WMA 77 WPA 77 WPA2 77 WPS 25, 77 PIN-kode 26 Tryk-knap 25 Forholdsregler/specifikationer T Tegnindtastning 14 Tilslutning af enheden 16 Tilslutninger Antenne 16, 17 AUDIO IN 50 DLNA 8 Dock-adaptere til iPhone 19 Hjemmenetværk 22 Højttalerledninger 16, 17 Kabelforbundet 26 Netledning 16, 17 Netværkskabel 18 Trådløs 23 Timer 58 Afspilningstimer 59 Sleeptimer 58 Trådløst netværk 23 Søg 23 Tuner 30 Forudindstillet 31 Indledende DAB-scanning 31 Lytte 30 Tuning Mode 30 79DK Varemærker osv. €Made for iPod” og ”Works with iPhone” betyder, at et elektronisk tilbehør er udviklet til specifikt at blive tilsluttet henholdsvis iPod eller iPhone og er certificeret af udvikleren til at opfylde Apples standarder for ydeevne. [. . . ]

DISCLAIMER TO DOWNLOAD THE USER GUIDE SONY CMT-G2NIP

Lastmanuals offers a socially driven service of sharing, storing and searching manuals related to use of hardware and software : user guide, owner's manual, quick start guide, technical datasheets...
In any way can't Lastmanuals be held responsible if the document you are looking for is not available, incomplete, in a different language than yours, or if the model or language do not match the description. Lastmanuals, for instance, does not offer a translation service.

Click on "Download the user Manual" at the end of this Contract if you accept its terms, the downloading of the manual SONY CMT-G2NIP will begin.

Search for a user manual

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All Rights Reserved.
Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.

flag