User manual SONY ICF-C11IP

Lastmanuals offers a socially driven service of sharing, storing and searching manuals related to use of hardware and software : user guide, owner's manual, quick start guide, technical datasheets... DON'T FORGET : ALWAYS READ THE USER GUIDE BEFORE BUYING !!!

Sponsored Links

If this document matches the user guide, instructions manual or user manual, feature sets, schematics you are looking for, download it now. Lastmanuals provides you a fast and easy access to the user manual SONY ICF-C11IP. We hope that this SONY ICF-C11IP user guide will be useful to you.

Lastmanuals help download the user guide SONY ICF-C11IP.


SONY ICF-C11IP : Download the complete user guide (1765 Ko)

You may also download the following manuals related to this product:

   SONY ICF-C11IP REFERENCE GUIDE (2224 ko)
   SONY ICF-C11IP MARKETING SPECIFICATIONS (BLACK MODEL) (193 ko)

Manual abstract: user guide SONY ICF-C11IP

Detailed instructions for use are in the User's Guide.

[. . . ] Tryk på ALARM TIME SET + eller – for at vælge mellem følgende tre indstillinger for dag: Ugedag: MON TUE WED THU FRI Weekend: SAT SUN Hver dag: MON TUE WED THU FRI SAT SUN Enheden skifter til indstilling af alarmtilstand. Ώ Tryk samtidigt på OFF og DISPLAY/MEMORY på enheden i mindst 2 sekunder for at aktivere funktionen for sommertid. For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød bør apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. [. . . ] Du skal deaktivere app'ens linkfunktion for at slå visningen af pop op-meddelelsen fra. Sådan deaktiveres alarmen Tryk på ALARM A eller B for at deaktivere indikatoren for alarm A eller B i displayet. Tryk på ALARM A eller B for at aktivere indikatoren for alarm A eller B i displayet. Bemærk  Tryk på OFF i stedet for DISPLAY/MEMORY i trin 4 for at annullere indstilling af tidszone. Håndtering af udtjente elektriske og elektroniske produkter (Gælder for den Europæiske Union og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer) -siden opad Tip  Gentag ovenstående trin for at forudindstille en anden station. Ώ Tryk på OFF i stedet for DISPLAY/MEMORY i trin 3 for at annullere den forudindstillede nummerindstilling. Sådan ændres indstillingen for sleeptimeren Tryk flere gange på SLEEP for at vælge den ønskede indstilling for sleeptimeren – dette kan også gøres, selvom sleeptimeren er trådt i kraft. Sådan vises år og dato Tryk en gang på DISPLAY/MEMORY for dato og måned under visning af klokkeslæt, og tryk igen for år. ADVARSEL For å redusere risikoen for brann eller elektrisk støt, må ikke dette apparatet utsettes for regn eller fukt. For å redusere risikoen for brann, må ventilasjonen på apparatet ikke tildekkes med aviser, duker, gardiner eller lignende. For å redusere risikoen for brann eller elektrisk støt må apparatet ikke utsettes for drypping eller sprut. Merknad for kunder: Følgende informasjon gjelder kun for utstyr som er solgt i land som anvender EU-direktivene Dette produktet er produsert av eller på vegne av Sony Corporation 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. VOL +/- -knapper Merknad for kunder i Europa Om copyright iPhone, iPod, iPod nano og iPod touch er varemerker for Apple Inc. "Made for iPod" og "Made for iPhone" betyr at et elektronisk tilbehør er designet for å koble spesifikt til henholdsvis iPod eller iPhone, og er sertifisert av utvikleren for å møte Apples ytelsesstandarder. [. . . ] For å forsikre at batteriet blir behandlet korrekt skal det leveres til en resirkuleringsstasjon for elektriske produkter når det er oppbrukt. Ώ Kontroller at fjernsensoren ikke er utsatt for sterkt lys, for eksempel direkte sollys eller fluorescerende lampelys. I dette tilfellet trykker du én gang på TUNE + eller – for å endre frekvenstrinnet, to ganger for å endre frekvensvisningen. [. . . ]

DISCLAIMER TO DOWNLOAD THE USER GUIDE SONY ICF-C11IP

Lastmanuals offers a socially driven service of sharing, storing and searching manuals related to use of hardware and software : user guide, owner's manual, quick start guide, technical datasheets...
In any way can't Lastmanuals be held responsible if the document you are looking for is not available, incomplete, in a different language than yours, or if the model or language do not match the description. Lastmanuals, for instance, does not offer a translation service.

Click on "Download the user Manual" at the end of this Contract if you accept its terms, the downloading of the manual SONY ICF-C11IP will begin.

Search for a user manual

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All Rights Reserved.
Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.

flag